Viikon kysymys: Mikä on arvonlisäveron palautus?

15.06.2016

Lähtökohtaisesti oikeus arvonlisäveron vähennykseen on vain sellaisilla verovelvollisilla, jotka ovat velvollisia suorittamaan myynneistään veroa. Lisäksi pääsäännön mukaan vain verovelvollisen verollista liiketoimintaa varten tehdyt hankinnat saadaan vähentää.

Myynti voi olla myös verotonta, ja tästä on esimerkkinä rahoitus- ja vakuutuspalvelut. Näissä tilanteissa verovelvollisella ei pääsääntöisesti ole oikeutta vähentää hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaissa on kuitenkin nimenomaisesti säädetty, että esimerkiksi ulkomaankauppaa (tavaroiden ja palvelujen vienti) harjoittavilla yhtiöillä on oikeus saada palautuksena hankintoihinsa sisältyvät arvonlisäverot, vaikka ulkomaankauppaan liittyvistä myynneistä ei maksetakaan arvonlisäveroa. Tällaisissa tilanteissa myyntejä kutsutaan ns. nollaverokannan alaisiksi myynneiksi.

Nämä myynnit eroavat siis arvonlisäveron palautusoikeuden kannalta aidosti verottomista, palautukseen oikeuttamattomista myynneistä.

Talouskeskiviikon blogi:
Miksi arvonlisaveron kertyma valtiolle kasvaa, vaikka talous polkee lahes paikallaan?