Viikon kysymys: Mikä on arvonlisäys?

09.12.2015

Arvonlisäys on keskeinen ja usein käytetty taloustermi. Kaikkien talouden toimijoiden kuten yritysten ja julkisen sektorin yksiköiden arvonlisäysten summaa kutsutaan bruttokansantuotteeksi.

Käytännössä yrityksissä syntyvä arvonlisäys lasketaan karkeasti niin, että yrityksen liikevaihdosta vähennetään välituotteiden, kuten tavaroiden ja palveluiden ostot.

Yritystoiminnassa syntyvä arvonlisäys jakaantuu karkeasti työvoimakustannuksiin (palkat + sivukulut), voittoon sekä poistoihin. Julkisen sektorin arvonlisäys lasketaan työvoimakustannusten ja pääoman kulumisen summana.

Arvonlisäystä ei löydä suoraan yrityksen tilinpäätöksestä, mutta sen voi arvioida laskemalla yhteen yrityksen käyttökatteen, henkilöstökulut sekä maksetut vuokrat.

Kun tarkastellaan yritysten tai toimialojen merkitystä kansantaloudelle, arvonlisäys on paljon hyödyllisempi mittari kuin esimerkiksi liikevaihto. Osalla toimialoista suuri osa liikevaihdosta kuluu välituotteiden ostoihin, joten arvonlisäys on liikevaihtoon verrattuna pieni. Toisilla toimialoilla taas lähes koko liikevaihto voi olla arvonlisäystä, jolloin alan merkitys kansantaloudelle on liikevaihtoon nähden suuri. Tällaisia aloja ovat tyypillisesti esimerkiksi korkean osaamisen asiantuntijapalvelut.

*****************************

Talouskeskiviikon blogi: Brexit vaikeuttaisi Suomen EU-politiikkaa