Viikon kysymys: Mikä on EU:n ministerineuvoston määräenemmistö?

EU:n ministerineuvoston päätökset tavallisissa lainsäädäntöasioissa hyväksytään pääsääntöisesti määräenemmistöllä, ei yksinkertaisella 50 % enemmistöllä.

Määräenemmistö saavutetaan, jos ehdotusta kannattaa vähintään 55 % neuvoston jäsenistä, jotka vielä myös edustavat vähintään 65 % EU:n väestöstä. Päätöksen hyväksymisen voi siis estää vähemmistö, joka edustaa vähintään 35 % EU:n väestöstä. Lisäedellytyksenä on, että päätöstä vastustavia jäsenmaita tulee olla vähintään neljä kappaletta.

Talouskeskiviikko: Veropoliittinen päätösvalta pidettävä Suomessa
Viikon graafi: Suomen yhteisöveron tuotto lähellä EU-keskiarvoa