Viikon kysymys: Mikä on luonnollinen työttömyysaste?

18.11.2015

Luonnollisella työttömyysasteella tarkoitetaan työttömyysastetta, jossa talous on tasapainossa.

Jos vallitseva työttömyysaste painuu alle luonnollisen työttömyysasteen, on vaarana että talous alkaa ylikuumentua. Tällöin hinnat ja palkat alkavat nousta ja maan kilpailukyky heikkenee. Seurauksena on, että vienti ja työllisyys heikentyvät, mikä palauttaa työttömyyden luonnollisen työttömyyden tasolle.

Kyse on siis eräänlaisesta inflaation aiheuttamasta ”nopeusrajoituksesta” työttömyyden alentumiselle. Periaatteessa mitä jäykemmät maan työmarkkinat ovat, sitä korkeampi on luonnollinen työttömyysaste. Työn tarjonta ei mukaudu kysynnän muutoksiin riittävän nopeasti, mikä aiheuttaa työttömyyttä ja työvoimapulaa. Siksi luonnollinen työttömyysaste kuvaa samalla maan rakennetyöttömyyden suuruutta.

Ilmiön mittarina käytetään käsitettä NAIRU. Se on lyhenne sanoista Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Koska palkankorotusten ja inflaation välillä on yhteys, ilmiötä kuvataan myös käsitteellä NAWRU, Non- Accelerating Wage Rate of Unemployment.

Luonnollinen työttömyysaste ei ole vakio, vaan se muuttuu ajan myötä. Rakenteellisella työttömyysasteella on yhteys pitkäaikaistyöttömien määrään.

OECD on tehnyt laskelmia maiden luonnollisen työttömyysasteen suuruudesta. Suomessa luonnollinen työttömyysaste (NAWRU) on OECD:n mukaan noussut 1970-luvulta noin 4 prosentista noin 8 prosenttiin. Korkeimmillaan luonnollinen työttömyysaste oli 1990-luvun alkuvuosina.

Talouskeskiviikon blogi: Työt ja niiden tekijät eivät kohtaa

 

viikon graafi: työttömyys ja avoimet työpaikatTalouskeskiviikon kuva:
Työttömyys ja avoimet työpaikat 1973–2015
(katso animaatio kuvaa klikkaamalla)