Viikon kysymys: Mitä on piilotyöttömyys?

10.08.2016

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa seurataan varsinaisen työttömyyden rinnalla myös ns. piilotyöttömyyttä.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana. Piilotyöttömyyden syitä ovat työnhausta luopuminen tai muut syyt kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt.

Talouden heikoissa vaiheissa avoimina olevien työpaikkojen määrät vähenevät ja työpaikkojen kysyntä muodostuu paljon suuremmaksi kuin tarjonta. Osa työnhakijoista siirtyy edellä mainituista syistä työvoiman ulkopuolelle palatakseen sinne takaisin taas kun työpaikkoja on paremmin tarjolla.

Talouskeskiviikko: Työttömyyden monet mittarit