Viikon kysymys: Mitä saldoluku kuvaa?

04.11.2015

EK:n tänään julkistamassa Suhdannebarometrissa on useimmat tulokset esitelty saldolukuina. Mikä tällainen saldoluku oikein on?

EK:n Suhdannebarometri ja muut vastaavat tiedustelut pyritään yleensä tekemään vastaajille mahdollisimman yksinkertaisiksi käyttämällä rasti ruutuun -tekniikkaa. Vastaajalle annetaan yleensä kolme eri vastausvaihtoehtoa, ”kasvaa”, ”ennallaan” ja ”supistuu”. Tulokset esitetään selkeyden vuoksi saldolukuina, jolla tarkoitetaan positiivista kehitystä odottavien yritysten osuutta josta on vähennetty negatiivista kehitystä odottavien osuus.

Jos esimerkiksi 30 % vastaajista odottaa henkilöstön kasvavan seuraavalla vuosineljänneksellä, 50 % sen pysyvän ennallaan ja 20 % supistuvan, saldoluvuksi saadaan +10 (30–20 = 10). Saldoluku voi näin vaihdella välillä (+100 … -100). Nämä ääriarvot saadaan tulokseksi silloin, jos kaikki vastaajat odottavat joko tilanteen parannusta tai sen heikkenemistä.

Saldoluku EI KUVAA jonkin ilmiön prosenttimuutosta, vaan ainoastaan eri vastausvaihtoehdot valinneiden yritysten osuutta. Oheisessa esimerkissä ei siis voi suoraan sanoa, kuinka monta prosenttia henkilöstön odotetaan kasvavan. Todennäköisesti kasvu jäisi kuitenkin melko hitaaksi, koska lisärekrytointeja suunnittelevia yrityksiä on vain hiukan enemmän kuin henkilöstön vähenemistä ennakoivia.

ifo-world-ek4Talouskeskiviikon kuva:
Suomen ja maailman suhdannekellot 2007–2015
(katso animaatio kuvaa klikkaamalla)