Viikon kysymys: Mitä tarkoittavat osa-aikatyö ja kokoaikatyö?

26.04.2017

Tilastokeskuksen työvoimatilastoissa osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja tai yrittäjä, joka ilmoittaa tekevänsä päätyöpaikassaan osa-aikatyötä. Vastaavasti kokoaikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja tai yrittäjä, joka ilmoittaa tekevänsä päätyöpaikassaan kokoaikatyötä.

Molemmat määritelmät eivät perustu tuntirajoihin, vaan vastaajan omaan käsitykseen työn koko- tai osa-aikaisuudesta.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastossa yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla kokoaikaisuuden määrittely perustuu pääsääntöisesti viikkotyöaikaan. Tilastossa on kokoaikaisiksi määritetty ne palvelussuhteet, joiden säännöllinen viikkotyöaika on yli 90 prosenttia kyseisen alan yleisestä työajasta.

Julkisella sektorilla palkansaajien koko- ja osa-aikaisuus määritellään palvelussuhteen luonteen sekä ehtojen mukaan. Koko- ja osa-aikaisuustieto saadaan yleensä tiedustelun yhteydessä.

Talouskeskiviikon blogi: Työllisyyden nousu suhdanteiden varassa
Viikon graafi: Hallituksen työllisyystavoitteesta saavutetaan puolet