Viikon kysymys: Mitä tiedämme vuoden 2015 taloudesta?

13.01.2016

Suhdannetilastoissa kuvataan paljon yksityiskohtia menneestä vuodesta, joiden pohjalta tiedämme kehityksen jääneen heikoksi. Luvut voivat kuitenkin muuttua tulevissa päivityksissä tuntuvasti suuntaan tai toiseen.

Tilastokeskukselta saadaan vuoden 2015 bruttokansantuotteesta kansantalouden tilinpidon ennakkotieto maaliskuussa 2016. Myöhemmin tilastoissa hyödynnetään esimerkiksi verohallinnon aineistoja, kun vuoden 2015 verotus valmistuu marraskuussa 2016. Lopulliset luvut vuodesta 2015 valmistuvat vasta vuosina 2017–2018, mutta nekin saattavat myöhemmin muuttua.

Suhdannetietoutta on nykyisin saatavissa melko paljon talouden eri osa-alueilta. Tuotanto-, vienti-, työllisyys- ja hintatietojen lisäksi julkistetaan kuukausittain lukuisa määrä muitakin tilastoja 1-2 kuukauden viiveellä. Niistä saatavat tiedot ovat sirpaleisia ja ne perustuvat suppeampiin aineistoihin.  Neljännesvuosittain valmistuu myös paljon aineistoja, joista kansantalouden tilinpito on tärkein. Siitä saadaan yhtenäinen kokonaiskuva taloudesta.

Vauhti ja vaaralliset tilanteet

Mitä nopeammin tilastojen halutaan valmistuvan, sitä useammin joudutaan tyytymään varsinaista kohdetta sivuavien indikaattoreiden käyttöön ja vaatimattomampiin otoksiin havaintoaineistoista. Nykyään käytetään myös estimointia, joissa aineistoa täydennetään matemaattisten menetelmien avulla.

Talouden käänteissä tilastojen luotettavuus voi heiketä. Finanssikriisin aiheuttama valtava tuotannon pudotus saatiin kuitenkin kuvattua neljännesvuositilinpidossa täsmällisesti. Talouden pitkän kasvuttoman vaiheen aikana on sen sijaan nähty useita tuotannon nousuja, jotka ovat myöhemmin haihtuneet ilmaan. Ne osoittautuivat satunnaisvaihteluiksi tai sitten lukuja korjattiin päivityksissä alaspäin.  Elpymisen pitäisi näkyä ensimmäisenä yrityksille ja kotitalouksille suunnatuissa tiedusteluissa. Tällaista selvää viestiä ei suhdannekyselyistä ole vielä saatu.

Tilastojen ohella suhdannelaitoksien ennusteet ja talouden kuvaus ovat tärkeitä tiedonlähteitä talouden tarkkailussa. Jos vuosi on jo tarpeeksi pitkällä ja talouskehityksestä on käytettävissä paljon tietoa, niin ennusteet ovat jo lähes ennakkotiedon veroisia.

**********************

Talouskeskiviikon blogi: Ennusteet lupaavat tahmeaa nousua kansantalouteen

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)