Virpi Pasanen bloggaa: Onko BEPS-hanke vaara Suomen verotuotoille?

07.10.2015

OECD julkisti maanantaina yhteensä 15 toimenpidesuositusta, joiden avulla on tarkoitus ratkaista useita kansainvälisen verotuksen kipupisteitä. Kyse on niin sanotusta Base Erosion and Profit Shifting -hankkeesta (BEPS), jossa ovat mukana paitsi OECD myös G20-maat.

Kokonaisuudesta löytyvät ehdotukset, miten verojärjestelmää kehitetään ottaen huomioon digitalisaation tuomat haasteet, yritysten siirtohinnoittelun dokumentaatiokysymykset, kahdenkertaisen verotuksen poistaminen sekä monet muut kansainvälisen verotuksen kipupisteet.

Oliko tämä näin helppoa? Kaksi vuotta ja meillä on verotuksen uusi maailmanjärjestys. Vastaus on ”Ei”. Nyt ne haasteet vasta alkavatkin.

Virpi Pasanen

Virpi Pasanen

Kansainvälisen verotuksen periaatteet juontavat vuosikymmenten taakse. Tuolloin maailma oli hyvin erinäköinen ja valtioiden rajat ylittävät liiketoimet huomattavasti yksinkertaisempia. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat mullistaneet niin liiketoiminnan kuin valtioiden verojärjestelmät.

Valtioiden välinen verokilpailu – erityisesti yritysten verotuloista – on ollut jo pitkään tunnustettu tosiasia. Yksi valtio on kilpaillut verokannoilla, toinen vaikkapa veropohjaan tehdyillä huojennuksilla immateriaalioikeuksille. Tämä on mahdollistanut kansainvälisille yrityksille täysin laillisen verosuunnittelun ja toiminnan sijoittamisen sinne, missä se on paitsi liiketoiminnallisesti myös verotuksellisesti järkevää.

Harmaita hiuksia päättäjille on kuitenkin aiheuttanut erityisesti aggressiiviseksi luokiteltu verosuunnittelu. Sen tavoitteena on katsottu olevan yksinomaan yrityksen verorasituksen minimoiminen lähelle nollaa.

On helppo yhtyä näkemykseen, että kansainvälisen verotuksen uudistamiselle on tarve. Sen sijaan on paljon vaikeampaa löytää ratkaisu, johon kaikki valtiot voisivat sitoutua. Nyt siis vaikuttaisi siltä, että sellainen ratkaisu on löytynyt ainakin periaatetasolla. Lopulliseen maaliin on kuitenkin pitkä matka.

Vaikka OECD on vaikutusvaltainen järjestö, veronalainsäädännön sisältö on kansallisen päätöksenteon varassa. Jokaisen maan valtiovarainministeri laskee loppupeleissä oman maansa verotuottoja. Noista tuotoista harva valtio on valmis luopumaan.

Tosiasiassa monet BEPS:n ehdotuksista siirtävät verotusvaltaa valtiolta toiselle. Häviäjinä ovat erityisesti Suomen kaltaiset pienet vientitaloudet, voittajina kehittyvien markkinoiden suuret valtiot.

Kun samaan aikaan Yhdysvallat on jo julkisestikin ilmoittanut, ettei se aio panna täytäntöön kaikkia BEPS:n toimenpiteitä, tulee Suomen ja EU:n olla enemmän kuin tarkkana. Pahimmillaan BEPS:n täytäntöönpano johtaa tilanteeseen, jossa Suomi ja EU säätelevät itsensä verokurimukseen muun maailman porskuttaessa omilla ehdoillaan.

BEPS-hankkeen toimenpidesuositukset löytyvät täältä: http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm

*****************************

Katso EK:n talouskeskiviikon muut sisällöt