Yhteisöveron alennus tuottaa jo tänä vuonna satoa

28.10.2015

Viime vuoden alussa yhteisöverokanta alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Perusteet alennukselle olivat jo tuolloin vahvat: investointien efektiivinen verorasitus alenee ja Suomen houkuttelevuus investointien kohdemaana vahvistuu, kotimaisten konsernien halukkuus säilyttää pääkonttoritoiminnot Suomessa paranee, voittoja raportoidaan enemmän Suomessa, verosuunnittelun tarve vähenee jne.

Jo nyt on näyttöä siitä, että yhteisöveron alentaminen oli oikea toimenpide. Investoinnit ovat kääntymässä kasvuun ja yhteisöveron tuotto ei romahtanut pelättyä 800 miljoonaa euroa. Tuoreiden verotilastojen mukaan viime vuonna yhteisöveron tuotto notkahti vain reilut 240 miljoonaa euroa (5,4 %). Vallitsevassa taloustilanteessa pudotus on ollut yllättävän pieni.

Kuluvana vuonna tilanne on vain parantunut. Verohallinnon tietojen mukaan tammi – syyskuussa yhteisöveron tuotto on kasvanut viime vuoteen verrattuna 465 miljoonaa euroa (15 %). Verokannan alentamisen dynaamiset vaikutukset ovat siis toteutumassa.