EK, Finanssiala ja Takuusäätiö haluavat pikaluotot kuriin

25.04.2019

EK, Finanssiala ry ja Takuusäätiö ajavat seuraavaan hallitusohjelmaan järeitä toimenpiteitä, joilla kuluttajia ylivelkaantumaan houkuttelevat korkeakorkoiset pikaluotot (ns. pikavipit) saadaan vaikuttavamman sääntelyn piiriin. Konkreettisina toimenpiteinä EK, FA & Takuusäätiö esittävät positiivisen luottotietorekisterin kiireellistä toteuttamista, pikaluottoyritysten siirtoa Finanssivalvonnan valvontaan, kansallisen talousosaamisen strategian laatimista sekä velkaneuvonnan ja viranomaisten resurssien vahvistamista. Pikaluottojen tarjonnassa tapahtuneisiin hyvän tavan vastaisiin ylilyönteihin tulee myös voida puuttua tehokkaan valvonnan ja tarvittaessa sääntelyn keinoin.

Ylivelkaantumaan houkuttelevista pikaluotoista ja maksuhäiriömerkinnöistä on erityisen paljon haittaa elämän taitekohdissa oleville ihmisille. Esimerkiksi nuorille, jotka vasta opettelevat oman talouden hallintaa ja aloittelevat itsenäistä elämää.

Pikaluottojen aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä kasautuu koko ajan enemmän näyttöä. Takuusäätiö on neuvonut velallisia lähes 30 vuotta, mutta viime vuonna yhteydenottoja tuli enemmän kuin koskaan eli yli 43 000. Myös suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet ennätystasolle.

Takuusäätiön yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2018 yhteydenottajilla oli velkaa keskimäärin 33 800 euroa, mikä oli 5 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 100 000 euron vakuudettomat velkamäärätapaukset kasvoivat 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Velkaantumisen kannalta kaikki luottomuodot eivät ole samanarvoisia. Siinä missä asuntolainalla hankittu asunto kasvattaa asuntovarallisuutta, päivittäiseen kulutukseen menevä pikaluotto ei.

EK, FA & Takuusäätiö esittävät, että hallitusohjelmaan kirjataan:

  1. Positiivinen luottotietorekisteri toteutetaan kiireellisesti jo tehtyjen selvitysten pohjalta
  2. Kansalaisten talousosaamisen vahvistamiseksi laaditaan kansallinen strategia ja sille nimetään vastuutaho
  3. Velkaneuvonnan ja valvonta- sekä tuomioistuinviranomaisten resursseja vahvistetaan oikeusministeriön hallinnonalalla
  4. Pikaluottofirmojen valvonta siirretään keskitetysti Finanssivalvonnalle, jota niin ikään tulee tältä osin riittävästi resursoida

Lisätiedot:
Asiantuntija Santeri Suominen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, p. 050 463 7822
Johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssiala, p. 020 793 4230
Toimitusjohtaja Juha A. Pantzar, Takuusäätiö, p. 050 313 0523