EK infraselvityksestä: Nostetaan Suomen liikenneväylät Pohjoismaiden tasolle

EK oli mukana teettämässä selvitystä, jolla kartoitettiin perusteellisesti eri toimialojen tulevaisuuden tarpeita liikenneväylille. Tulosten valossa Suomenkin tulisi tehdä väyläinvestointeja pohjoismaiseen tapaan – pitkäjänteisesti ja yli hallituskausien.

Tiina Haapasalon mielestä infran rahoituksessa tarvitaan pitempää sihtiä.

Elinkeinoelämän järjestöt ovat teettäneet WSP Finlandilla selvityksen siitä, mitä väylätarpeita mm. kaupan, palveluiden, matkailun ja teollisuuden alat näkevät eri puolilla maata. Liikenteen infrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana -selvityksen tarkastelujänne ulottui kymmenen vuoden päähän.

EK:n johtavan asiantuntijan Tiina Haapasalon mukaan selvitys antaa arvokasta konkretiaa muun muassa parlamentaarisen työryhmän työn tueksi:

– Eri toimialojen tärkeimmät tulevaisuuden ”elämänlangat” ovat nyt havainnollisesti nähtävissä karttamuodossa. Eri alat priorisoivat väyliä eri tavalla, mutta yksi asia yhdistää niitä: ensiluokkaisesti hoidettujen pääväylien on katettava koko maa.

Mallia muista Pohjoismaista

Selvitys tuo kiinnostavaa vertailutietoa myös siitä, kuinka liikenneinfraa kehitetään muissa Pohjoismaissa. Vaikka muut Pohjoismaat ovat lähempänä Keski-Eurooppaa kuin Suomi, panostavat ne jatkuvasti meitä enemmän saavutettavuutensa parantamiseen, huomauttaa Haapasalo.

– Muille Pohjoismaille on leimallista pitkän aikavälin tarkastelu, jonka mukaisesti väyliin investoidaan 10–12 vuoden jänteellä. Tästä on Suomen syytä napata koppia.

– Meilläkin on syytä siirtyä pitemmän aikajänteen suunnitteluun ja budjetointiin, joka tarjoaisi karkeat rahoitusraamit yli hallituskausien. Suomeen pitäisi luoda menetelmä, joka takaisi sekä riittävän rahoitustason säilymisen että mahdollisuuden reagoida ketterästi. Näin yrityksille kyettäisiin tarjoamaan uskottava näkymä liikenneyhteyksien kehittymiseen, jonka valossa ne uskaltaisivat tehdä investointeja.

Kotimaan ja ulkomaankaupan liikenneyhteydet ovat kriittisessä roolissa Suomen kansantalouden, yritystoiminnan ja hyvinvoinnin kehitykselle. Liikenneinfrassa on massiivinen hyödyntämispotentiaali, jolla Suomi voisi siivittää viennin vauhtiin, vahvistaa kasvuvyöhykkeitä sekä houkutella kansainvälisiä yrityksiä ja matkailijoita Suomeen.

Tutustu Liikenteen infrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana -selvitykseen

Lue elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen tiedote.