EK ja Suomen Yrittäjät: Työpaikkasopimista tarvitaan työllisyyden vuoksi

10.09.2020

Suomessa on lisättävä tuntuvasti paikallista sopimista työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn vuoksi, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät vaativat. Paikallisen sopimisen edistämistä valmisteleva työryhmä ei ole päässyt yksimielisyyteen asiassa.

”Kyse on työllisyydestä ja kilpailukyvystä. Korona on vielä korostanut tarvetta löytää joustavia paikallisia ratkaisuja, jotta yritykset voivat menestyä ja turvata työpaikat”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

EK ja Suomen Yrittäjät ajavat paikalliseen sopimiseen mallia, jossa poistetaan järjestäytymättömien yritysten sopimisen kiellot ja turvataan kaikissa yrityksissä tasavertaisesti sopimisen mahdollisuudet.

”Kyse on yhdenvertaisuudesta lain ja sopimusten edessä. Jokaisella yrityksellä ja työntekijällä pitää olla mahdollisuus sopia asioista paikallisesti. Yrityksen ja työpaikan tarpeet tunnetaan parhaiten työpaikoilla, ei muualla”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

EK ja Suomen Yrittäjät haluavat, että paikallinen sopiminen pitää olla yrityksissä mahdollista luottamusmiehen, jos sellainen työpaikalla on, luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa.

”Yrityksen henkilöstön tehtävä on pohtia, mikä sopimisen malli sopii heille parhaiten. Emme voi lähteä siitä, että liittojen jäsenet ovat muita paremmassa asemassa”, Pentikäinen kommentoi.

”Sopimisen kieltojen poistaminen on hallitusohjelman mukaista paikallisen sopimisen edistämistä. Odotamme, että hallitus etenee asiassa”, Häkämies sanoo.

Eduskunta on työaikalakiin liittyvässä lausumassa edellyttänyt, että työntekijöiden edustusjärjestelmiä ja heidän edustajiensa valtuuksia selkiytetään tavalla, joka mahdollistaa työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikallaan.

”Hallituksen pitää toteuttaa tätä eduskunnan tahtoa”, Pentikäinen toteaa.

 

LISÄTIETOJA:
Elinkeinoelämän keskusliitto: Jyri Häkämies

Suomen Yrittäjät: Mikael Pentikäinen