EK selvitti: näin toteutetaan ympäristölupien digiloikka

02.09.2015

Hallinnon digiloikka ei jää tekniikasta kiinni. Kaikki tarvittava osaaminen on olemassa, jotta infra- ja ympäristöluvituksessa voidaan siirtyä sähköiseen asiointiin. Digitalisaation avulla voidaan vähentää hallinnollista taakkaa jopa radikaalisti.

EK:n tilaamassa tuoreessa selvityksessä analysoitiin, kuinka ympäristöön liittyvät lukuisat viranomaismenettelyt voitaisiin koota yhteen sähköiseen asiointijärjestelmään. Tämä e-lupajärjestelmä kattaisi sekä valtion että kunnan viranomaismenettelyt ympäristöasioissa:

• Rakentamis-, ympäristö-, vesi-, maa-aines- ja kemikaaliluvat jne.
• Luvitusta edeltävät vaiheet (kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi YVA)
• Lupien valvonta

E-lupa onnistuu nykytekniikalla

Keskeinen johtopäätös on, että e-lupajärjestelmä on toteutettavissa nykytekniikalla. Nykyisiä käytäntöjä ei kuitenkaan kannata siirtää sellaisinaan verkkoon, vaan viranomaisten prosessit tulee arvioida uudelleen nykypäivän vaatimukset huomioon ottaen, tähdentää selvityksen tehnyt tekniikan tohtori Matias Warsta.

Hänen mukaansa selvityksessä kuvattu e-lupajärjestelmä vähentää hallinnollista taakkaa ja nopeuttaa viranomaisprosessia radikaalilla tavalla. E-lupajärjestelmän avulla on mahdollista karsia päällekkäistä työtä, virtaviivaistaa prosesseja ja parantaa asiakaspalvelua.
– Myös lupakäsittelyssä on haasteena, että eri tietojärjestelmät eivät aina keskustele keskenään. E-lupajärjestelmän kantava ajatus on saada lupapäätöksenteossa tarvittava tieto kaikkien viranomaisten käyttöön. Manuaalisesti tehtävä työ minimoidaan, eikä papereita lähetellä enää postitse.

Yritysten ja viranomaisten käyttöön

E-lupajärjestelmä palvelisi sekä lupien hakijoita (yritykset) että lupahakemuksia käsitteleviä viranomaisia. Hyödyt koituisivat kaikkien eduksi, EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala painottaa.

– Kyse on sääntelyn modernisoinnista ja digitalisoinnin tuomasta tuottavuuden kasvusta. Juuri tätä Suomi tarvitsee. Prosessien tehostuminen hyödyttäisi ilman muuta myös ympäristöä.

Kylä-Harakka-Ruonala toivoo, että ponnistus infra- ja ympäristölupien digiloikkaan otettaisiin mahdollisimman pian.

– Olisi tärkeää, että tämä uudistus voisi toteutua hallituksen kärkihankkeiden kautta, sillä sen avulla edistetään niin lupaprosessien sujuvoittamista kuin hallinnon digitalisaatiota.

Digiloikka kolmessa vaiheessa

Jos e-lupajärjestelmä tuntuu liian massiiviselta toteuttaa kerralla, työ voidaan toteuttaa myös vaiheissa. Selvityksessä on hahmotettu vaiheittainen siirtyminen yhden luukun e-lupajärjestelmään:

FINAL_NUOLIKUVA

Tutustu E-lupajarjestelmäselvityksen loppuraporttiin.

Matias Warstan videokommentti: E-lupajärjestelmän tekninen toteutus (1 min 30 sek)

Matias Warstan videokommentti: E-lupajärjestemän toteutus 3 vaiheessa (2 min)

 

Lisätiedot:
Asiantuntija Irina Simola, EK, puh. 040 553 0133, etunimi.sukunimi@ek.fi
Asiantuntija Matias Warsta, Enlawin Consulting, puh. 050 541 6582, etunimi.sukunimi@gmail.com