EK, Teknologiateollisuus ja OAJ: Kansallinen toimenpideohjelma perusopetuksen digitalisaatioon

03.02.2015

Järjestöt esittävät yhteisessä kannanotossaan, että tulevalla hallituskaudella käynnistetään kansallinen toimenpideohjelma vauhdittamaan perusopetuksen digitalisaatiota.

Kannanotossa vaaditun toimenpideohjelman tavoitteena tulee olla uusien oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä koulujen toimintakulttuurin uudistaminen. Valtakunnallinen muutos voi onnistua vain kaikkien tasojen sitoutuessa yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Siksi hallituksen taholta tarvitaan selkeä tahtotila ja strategiset askeleet käytäntöön.

Järjestöt painottavat, että peruskoulun tulee mahdollistaa oppilaille hyvät valmiudet tietoyhteiskuntaan.

Perusopetuksen rahoituksesta ei ole varaa enää tinkiä

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen korostuu vuonna 2016 käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Koulutuksen järjestäjien ja koulujen lähtökohdat sekä opettajien valmiudet ovat hyvin erilaiset uudistuksen toteuttamiseen. Uudistusten toimeenpano vaatiikin panostuksia sekä valtiolta että koulutuksen järjestäjiltä. Järjestöt korostavat, että perusopetuksen rahoituksesta ei saa leikata tulevina vuosina.

Digivalmiuksien kehittämisessä tarvitaan uutta yhteisöllistä otetta

Järjestöt korostavat, että opettajien peruskoulutuksessa tulee huomioida nykyistä vahvemmin tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa. Täydennyskoulutusresursseja tulee kohdentaa tulevina vuosina tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön.

Omien päätelaitteiden käyttö peruskouluissa sallittava

Opetushallituksen on annettava selkeät ohjeet, joiden mukaan oppilaiden on mahdollista käyttää omia digilaitteita perusopetuksessa. Oppilailla, joilla ei ole omaa laitetta, tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus kaikkeen perusopetukseen liittyvään työskentelyyn koulun tarjoamalla laitteella.

Digi-oppimateriaalien arvonlisävero samalle tasolle kuin painettujen oppikirjojen

Vasta murto-osa peruskoulujen oppimateriaaleista on digimuodossa. Siksi sähköisten kirjojen arvonlisävero (24 %) tulee alentaa samalle tasolle kuin painettujen kirjojen arvonlisävero (10 %).

Kannanoton ovat allekirjoittaneet
• Johtaja Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
• Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
• Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry

Lisätietoja:

Asiantuntija Satu Ågren, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puh. 040 772 3234, etunimi.sukunimi@ek.fi
Koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puh. 050 528 6682, etunimi.sukunimi@oaj.fi
Asiantuntija Piia Simpanen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0400 199 399, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi