EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu: Kesätyöntekijät tärkeitä yrityksille

31.01.2012

EK:n tavoitteena 130 000 kesätyöpaikkaa

Yritykset tarjoavat ensi kesänä kesätyöpaikkoja nuorille vähintään yhtä paljon kuin viime kesänä. Lähes 85 prosenttia Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenyrityksistä arvioi, että kesätyöläisten määrä pysyy viimevuotisella tasolla. Kesätyöntekijöiden määrän kasvua ennakoi 12 prosenttia yrityksistä.

Tiedot perustuvat syksyllä 2011 toteutettuun EK:n henkilöstö- ja koulutustiedusteluun. Verrattuna edelliseen vuoteen eniten kesätyöntekijöitä aikovat lisätä teknologiateollisuuden, kiinteistöpalveluiden sekä tutkimus- ja teknisten palveluiden yritykset.

EK:n tavoitteena on, että 130 000 nuorta työllistyisi sen jäsenyrityksissä. EK kannustaa yrityksiä kesätyöntekijöiden palkkaamiseen, sillä kesätyöpaikka on usein nuoren ensimmäinen kokemus työelämästä ja sen kautta voidaan vaikuttaa merkittävästi koulutus- ja uravalintoihin.

– Nuorten palkkaaminen kesätöihin on yrityksiltä vastuullinen teko, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Nuori tutustuu itseään kiinnostavan alan yritykseen ja ehkä ensimmäistä kertaa työelämän pelisääntöihin. Yritys saa motivoitunutta, oppimishaluista työvoimaa, jolla on tuoretta näkemystä ja opiskeluiden kautta uusin tieto-taito hallussaan, totesi EK:n hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson puheenvuorossaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjan lanseeraustilaisuudessa tiistaina. Samassa tilaisuudessa julkistettiin EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tulokset.

Viime kesänä EK:n jäsenyritykset palkkasivat arviolta 120 000 nuorta. Suhdanneherkällä rakennusalalla osa hankkeista jäi kesällä 2011 toteuttamatta, mikä heijastui erityisesti talonrakennusalan kesätyöpaikkoihin. Teknologiateollisuudessa pystyttiin säilyttämään kesätyöpaikat viennin heilahteluista huolimatta. Elintarviketeollisuus puolestaan on teollisuuden aloista selkeästi se, joka suhdanteista riippumatta työllistää joka vuosi lähes 6 000 nuorta.

Palvelujen merkitys kasvavana työllistäjänä näkyy myös alalle palkattavien kesätyöntekijöiden lukumäärissä. EK:n jäsenyrityksissä palvelualoilla työskenteli viime kesänä noin 86 000 nuorta. Palvelualoista eniten kesätyöpaikkoja tarjosivat kaupan ala sekä kiinteistöpalvelut. Alan suurin lisäys kesätyöpaikkoihin tuli sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lisätietoja:

Jenni Ruokonen, asiantuntija, EK, p. 09 4202 2802