EK:n Henko-selvitys: Oppilaitosten elinkeinoelämäyhteydet kasvussa

15.05.2012

Yritykset kokevat oppilaitosyhteistyön sijoitukseksi tulevaan. EK:n jäsenyrityksistä lähes 80 prosenttia teki yhteistyötä oppilaitosten kanssa vuonna 2011. Luku on yli kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin kolme vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta, jossa selvitetään jäsenyritysten työvoima- ja koulutustarpeita.

Suosituin yhteistyömuoto yritysten ja oppilaitosten välillä on tiedustelun mukaan oppilaiden työelämäjaksot. Yli 60 prosentilla yrityksistä oli ollut opiskelijoita työelämäjaksolla vuonna 2011. Määrällisesti mitattuna yhteistyötä tehdään eniten ammatillisen koulutuksen puolella. Lähes 70 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä oli tehnyt yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Puolet yrityksistä kertoi toimineensa ammattikorkeakoulujen kanssa.

Näillä koulutusasteilla työelämäyhteydet ja työelämälähtöisyys kuuluvat olennaisesti opintoihin ja oppilaitosten toimintaan. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä oli ollut yli 40 prosenttia ja yliopistojen kanssa neljännes vastaajista. Lukioiden ja yritysten yhteistyö oli vuonna 2011 vähäistä: ainoastaan 13 prosenttia yrityksistä oli tehnyt oppilaitosyhteistyötä lukioiden kanssa. Eniten yhteistyötä tehtiin palvelualalla keskittyen sosiaali- ja terveysalan ja kiinteistöpalveluiden yrityksiin.

Uusia näkökulmia yritykseen

Oppilaitosyhteistyön avulla yritykset pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa ja vaikuttamaan osaavan työvoiman saatavuuteen. Yritykset arvostavat opiskelijoiden tuoreita näkökulmia, joiden avulla voidaan ideoida uutta ja jalostaa omia toimintatapoja. Suurissa yrityksissä yhteistyö on jo osa arkipäivää, mutta pk-yrityksissä oppilaitosyhteistyö on vähäisempää. Yhteistyön lisäämiseksi tulee yrityksissä tapahtuvaa oppimisenohjausta tukea.

Opetushenkilöstön rooli tärkeä

Oppilaitoksen näkökulmasta opettajien ja oppilaanohjaajien rooli yhteistyön viestinviejinä on suuri. Mitä tuoreemmat tiedot opettajilla on työelämästä, sitä paremmin he voivat välittää tietoa eteenpäin. Opettajille työelämäyhteydet ovat suora kanava tunnistaa työpaikoilla tapahtuva muutos ja sitä seuraavat osaamistarpeet. Yhteistyö on toimiva malli koko koulutuspolun ajan. Yritys-oppilaitosyhteistyötä lisää myös se, jos se on yrityksessä strategisesti linjattua toimintaa tai nimetty selkeästi jonkun vastuualueeseen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain henkilöstö- ja koulutustiedustelulla jäsenyritystensä työvoima- ja koulutustarpeita. Henkilöstö- ja koulutustiedustelu perustuu otantaan ja se lähetettiin noin 2 200 EK:n jäsenyritykselle lokakuussa 2011. Tiedusteluun vastasi lähes 700 yritystä, joiden henkilöstömäärä oli yhteensä noin 415 000 henkilöä.

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu (pdf)

Lisätietoja:

Jenni Ruokonen, asiantuntija, EK, p. 040 540 5254