EK:n kysely: Kesätyöpaikkojen määrä nousee roimasti

20.01.2022

Viime kesänä EK:n jäsenyritykset tarjosivat nuorille noin 95 000 kesätyöpaikkaa. Ensi kesäksi yritysten kesätyöpaikkojen määrään on odotettavissa reilu korotus. EK:n kesätyökyselyn perusteella tänä kesänä tavoitellaan kesätyö- ja harjoittelupaikkaa 120 000 nuorelle.

”Viime vuoden luku 95 000 on varsin hyvä saavutus tuolloin vallinnut tilanne huomioon ottaen. On kuitenkin huomattava, että koronaa edeltäneeseen tasoon verrattuna Suomessa on kahden vuoden aikana menetetty jopa 70 000 kesätyökokemusta. Nyt tavoitteeksi on asetettava paluu korona-aikaa edeltäneelle tasolle”, sanoo EK:n johtaja Taina Susiluoto.

Tavoitetta tukee se, että peräti 33 prosenttia EK:n kesätyökyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti lisäävänsä kesätyöpaikkoja ensi kesäksi ja vain 4 prosenttia ennakoi vähentävänsä niitä.

”Kesätyöpaikkoja lisäävien yritysten prosentuaalinen määrä on korkein lukema, jonka muistan nähneeni. Sen perusteella voikin odottaa selkeää nousua paikkojen määrään”, Susiluoto iloitsee.

Kesätöiden tarjoamiseen liittyy edelleen koronapandemian vuoksi epävarmuustekijöitä. Niitä on erityisesti toimialoilla, joiden toimintaa on rajoitettu tai jotka muutoin ovat kärsineet pandemian seurauksista. Erityisesti omikronvariantin nopea leviäminen on aiheuttanut uusia rajoitustoimia.

”Toiveena on, että korona ei sotke tätäkin kesätyösesonkia. Omikron leviää nopeasti, mutta toivottavasti se on kesään mennessä jo historiaa eikä uutta varianttia ole tullut tilalle”, toteaa Susiluoto.

EK ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi toteuttivat keväällä 2021 yhteisen somekampanjan nuorten kesätöiden lisäämiseksi. Tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan nuorten työelämävalmiuksien parantamiseksi ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi.

”Nuorten työllisyys on kärsinyt muita ikäluokkia enemmän koronapandemian aikana. Kesätöillä on valtava merkitys nuorten itsenäistymiseen, alavalintoihin ja tulevaisuususkoon”, kertoo toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm Allianssista.

EK:n ja Allianssin yhteistyön tavoitteena on parantaa nuorten ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Konkreettisena tavoitteena on lisätä nuorille suunnattujen kesätyöpaikkojen määrää Suomessa ja mahdollistaa kesätyökokemus yhä useammalle nuorelle.

“Kesätyöt ovat polku työelämään. Työnantajat saavat nuorilta uusia näkemyksiä työelämästä sekä mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuriaan vastaamaan paremmin tulevien työntekijöiden tarpeisiin. Nuoret taas pääsevät työuran alkuun, heidän työelämävalmiutensa kasvavat ja urapolkunsa sujuvoituvat. Tämän takia yhteistyö työnantajien kanssa on tärkeää”, sanoo Munsterhjelm.

EK on yksi Vastuullinen kesätyö -kampanjan pääyhteistyökumppaneista. Kampanjan sivustolta löytyy avointen työpaikkojen lisäksi ohjeita ja neuvoja niin kesätöiden hakijoille kuin niitä tarjoaville työnantajille.  EK myös jatkaa #STAYinFinland-kampanjaa, jolla kannustetaan työnantajia rekrytoimaan Suomessa opiskelevia ulkomaisia opiskelijoita.

EK:n kesätyökyselyyn vastasi lähes tuhat yritystä. Kyseli toteutettiin marraskuussa 2021.

Lisätietoja:

Taina Susiluoto, johtaja, EK, p. 050 331 9832
Mikko Räsänen, asiantuntija, EK, p. 040 722 4100
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja, Allianssi, p. 040 587 9514