EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kehysriihestä: Työn ja yrittämisen verot syövät kasvun eväitä

26.03.2014

– Tärkeintä on, että päätökset talouden sopeutuksesta syntyivät ja arvonlisäveron korotuksia ei tehty, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo. Kasvupanostukset jäävät kuitenkin vajaiksi, koska veronkorotukset syövät kasvua. Erityisesti tuloverotuksen kiristäminen on myrkkyä työllisyydelle ja pääomaverotuksen kiristäminen yrittäjyydelle.

Uskoa yrittämiseen Suomessa heikentää pääomatuloverotuksen kiristäminen jo kolmannen kerran tämän hallituskauden aikana. Yritystoiminnan verotuksen muuttaminen vuosittain vaikeuttaa elinkeinotoiminnan suunnittelua vakavammin kuin politiikassa ymmärretään.

Yritystukien leikkaukset eivät onneksi kohdistu pahiten yritysten kilpailukyvylle merkityksellisiin tukiin, kuten energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkuriin. Samalla kotimaisen energian kilpailukykyä parannettiin onnistuneesti.

Kotitalouksien ostovoima supistuu, kun ansiotuloverotuksen indeksikorotukset jätetään tekemättä. Korotukset tehtiin tänä vuonna, kuten työllisyys- ja kasvusopimuksessa viime syksynä sovittiin. Työmatkavähennyksen merkittävä leikkaaminen on ristiriidassa työssäkäyntialueiden laajentamisen kanssa. Päätetyt sähköveron ja liikenteen polttoaineverojen korotukset lisääät myös osaltaan kansalaisten kustannuksia. Samalla ne lisäävät palvelualojen kustannuspaineita tilanteessa, jossa kysyntää painaa niin kotimainen taantuma kuin turistien määrän väheneminen ruplan heikentymisen myötä.

– Me olisimme korvanneet työn ja yrittämisen veronkorotukset asettamalla julkisen sektorin tehtäviä tärkeysjärjestykseen. Kuntaliiton arvion mukaan olemme lisänneet kuntien tehtäviä 2000-luvun aikana yli 2 miljardilla eurolla, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Hallituksen lupaama 600 miljoonan euron kasvupaketti on myönteistä, vaikka sen yksityiskohtainen sisältö selviääkin vasta myöhemmin. Lisäpanokset Teollisuussijoituksen, Finnveran ja Tekesin toimintamahdollisuuksiin tukevat liiketoiminnan uudistumista ja rakentavat hyvinvoinnin pohjaa.

Viikonloppuna sovittu sote-paketti on myönteinen asia, mutta nyt on huolehdittava siitä, syntyy aidot tilaajien ja tuottajien markkinat, jotka lisäävät kansalaisten valinnanvapautta ja parantavat tuottavuutta, Häkämies vaatii.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jyri Häkämies, puh. 09 4202 2400