EK:n työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen: Sähköliiton ammattiosasto yrittää murtaa sopimusjärjestelmää VR:ssä

16.07.2014

Toisen SAK:laisen ammattiliiton (Sähköliitto) alainen ammattiosasto yrittää murtaa JHL:n työehtosopimuksen vaatimalla omaa rinnakkaista sopimusta.

EK:n jäsenliitto PALTA:lla ja SAK:n jäsenliitto JHL:llä on voimassa oleva työehtosopimus VR:ssä. Työehtosopimus kattaa myös sähköasentajat. Toisen SAK:laisen ammattiliiton (Sähköliitto) alainen ammattiosasto yrittää murtaa JHL:n työehtosopimuksen vaatimalla omaa rinnakkaista sopimusta. Vaatimustensa läpiajamiseksi ammattiosasto on käynnistänyt pitkän lakkosarjan tukilakkoineen.

Ammattiosaston lakkotoiminta on jälleen osoitus Suomen kehnosta työrauhajärjestelmästä ja ay-liikkeen huonosta sisäisestä järjestyksen pidosta. Työllisyys- ja kasvusopimus on voimassa, mutta ay-liike ei pysty pitämään nurkkiaan puhtaana. Esimerkkejä on ollut tämän vuoden aikana viljalti: elintarvikealan lakot, satamalakot, sähkömieslakot jne.

PALTA:n nyt VR:ssä lakkoileviin sähköasentajiin kohdistama työsulku on äärimmäinen keino puolustaa voimassa olevia työehtosopimuksia. Työsulku on laillinen, koska se ei kohdistu toiseen osapuoleen JHL:ään eikä sululla ajeta voimassa olevan työehtosopimuksen vastaisia vaatimuksia. Työsululla pyritään ainoastaan lopettamaan sopimuksen murtamiseen tähtäävä lakkoilu. Näistä lähtökohdista työsulku on perusteltu toimenpide ja ansaitsee täyden tuen.

Työmarkkinajärjestöt käyvät parastaikaa Työllisyys- ja kasvusopimukseen perustuvia neuvotteluja työmarkkinajärjestelmän uudistamiseksi. Työnantajapuolen tavoitteena on saada aikaan toimiva työrauhajärjestelmä Ruotsin tapaan. Sopimusten voimassa ollessa toimeenpantuihin työtaisteluihin tulee liittää sellaiset sanktiot, että niiden ennaltaestävyys on yksiselitteinen eikä työsulun käyttöä työrauhan palauttamiseksi tarvita.

Työnantajapuolen vaatimus on hyvin kohtuullinen ja vaikeasti kiistettävissä: sopimukset on pidettävä, puolin ja toisin, Lasse Laatunen sanoo.