Eläkeneuvottelut ja hallituksen kehysriihi 24.-25.3.2014

19.03.2014

Työmarkkinakeskusjärjestöjen johtoryhmä on tänään toimittanut maan hallitukselle pyynnöstä vastauksen eläkeneuvottelujen tavoitteista.

Ohessa vastaus:

 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimusten (22.3.2012 ja 30.8.2013) pohjalta järjestöt neuvottelevat laajan työeläkeuudistuksen. Eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria, edistää työllisyyttä, tukea julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisemista, parantaa työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä pitkällä aikavälillä sekä varmistaa riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta (29.11.2013) todetaan, että eläkeuudistus, joka täyttäisi työmarkkinakeskusjärjestöjen sitoumuksen, pidentäisi työuria vähintään 1½ vuotta ja pienentäisi julkisen talouden kestävyysvajetta runsaan 1 prosenttiyksikköä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet eläkeneuvottelujen lähtökohtana siihen, että ratkaisu nostaa keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Tämä pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta runsaalla 1 prosenttiyksiköllä. Ratkaisu on valmis syksyyn 2014 mennessä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt korostavat, että eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää talouskasvua ja työvoiman kysyntää. Siksi on välttämätöntä, että hallitus tukee toimillaan talouskasvun edellytyksiä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat valmiita jatkamaan säännöllistä vuoropuhelua edellä mainittujen asioiden toteuttamisesta maan hallituksen kanssa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt saattavat tämän kannanoton välittömästi hallituksen tietoon osaksi kehysriihen valmistelua kestävyysvajeen ratkaisemiseksi.

 

EK, KT, VTML, KiT, SAK, STTK, AKAVA