Hallituksen puheenjohtaja Tuominen: Suomen edun mukainen ratkaisu on valita kasvun, työllisyyden ja uudistumisen tie

24.05.2021

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallituksen puheenjohtajan Jaana Tuomisen mukaan vauhdikas rokotekehitys ja rokotekattavuuden nopea paraneminen antavat meille vahvan näkymän yhteiskunnan avaamisesta pikaisesti. Avaaminen kuitenkin takkuaa, ja näyttää siltä, että maan hallitus lieventää rajoituksia vain pakon edessä. EK:n kevätseminaarissa 24.5.2021 puhunut Tuominen muistutti myös, että julkista taloutta tasapainottavilla työllisyystoimilla on jo kiire.

”Vaikka tilanteen voi odottaa paranevan, tulemme valitettavasti näkemään koronan vaikutuksia yhteiskunnassa vielä pitkään. Inhimillisen kriisin ohella korona on ollut myös valtava talouskriisi, globaalisti, mutta myös Suomessa”, Tuominen muistuttaa.

Hallitukset ja keskuspankit ottivat viime vuonna käyttöön poikkeuksellisen voimakkaat elvytystoimet talousvaikutusten lievittämiseksi. Ne näyttävät onnistuvan kasvun käynnistämisessä.

”Vahva elvytys on ollut perusteltua tässä poikkeustilanteessa. Yhtä tärkeää on osata nostaa jalka ajoissa kaasulta heti, kun tilanne normalisoituu. Kehysriihen tulos oli iso pettymys sekä löysän finanssipolitiikan linjan että vähäisten julkista taloutta tasapainottavien työllisyystoimien vuoksi.”

Eduskunta hyväksyi 18.5.2021 EU:n elpymispaketin ja siihen kytkeytyvän budjetin. Päätös oli vaikea, mutta elpymisvälineen selvistä puutteista huolimatta se oli elinkeinoelämän näkökulmasta ainoa oikea.

”Nyt on keskityttävä ottamaan ratkaisun hyödyistä kaikki irti. On valvottava herkeämättä varojen järkevää ja tehokasta käyttöä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Parhaimmillaan elpymispanostuksilla voidaan merkittävästi kiihdyttää digitalisaatiota ja siirtymää vähähiiliseen talouteen”, Tuominen korostaa.

Suomen väestö ikääntyy, julkiset menot kasvavat, koulutetut nuoret muuttavat pois Suomesta, eikä uusia saada tilalle.

”Olisi petollista sulkea näiltä jo ennen korokriisiä vaikuttaneilta trendeiltä silmiä. Suomi ei voi jatkaa ajelehtimisen ja näivettymisen tiellä, mutta sinne taas joudumme, jollemme nyt pysty tekemään tärkeitä ratkaisuja.”

”Suomen edun mukainen ratkaisu on valita kasvun, työllisyyden ja uudistumisen tie. Näiden teemojen on oltava läsnä kaikessa tekemisessämme. Suomen on oltava hyvä maa elää ja yrittää. Meidän on oltava myös houkutteleva ympäristö tulevaisuuden tekijöille – avoin, kansainvälinen talous, jossa uusiin ideoihin kannustetaan ja jossa ne jalostuvat menestystarinoiksi.”

Suomen talous ja vienti on tällä hetkellä hyvin keskittynyttä. 2/3 viennistämme on sadan isoimman yrityksen vastuulla. Samaan aikaan keskisuuriin yrityksiin on syntynyt suuri osa uusista työpaikoista. Esimerkiksi Saksassa nämä keskikokoiset Mittelstand-yritykset ovat talouden selkäranka, ja niiden merkitys ymmärretään laajalti. Yhteistä Mittelstand-yrityksille on pitkäjänteinen liiketoiminnan kehittäminen usein perheomisteisesti, sekä vahva teknologinen johtajuus omalla, usein melko kapealla erikoisalallaan.

Suomen hallitus päätti puoliväliriihessään kansallisen Mittelstand-strategian laatimisesta.

”Aloite on erinomainen, ja EK haluaa ottaa vahvan roolin sen valmistelussa”, Tuominen kiittää.

”On vahvistettava kotimaisen omistajuuden edellytyksiä, sujuvoitettava omistajanvaihdoksia sekä päästävä kasvua tukeviin ja yli hallituskausien ennakoitaviin veroratkaisuihin. Ainakaan kuvaan eivät sovi yrittämisen ja omistamisen veronkiristykset.”

Syksyllä käynnistyvät työmarkkinakierroksen neuvottelut alkavat hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Jatkossa joudutaan sietämään hyvin suurta epävarmuutta ja jatkuvaa muutosta, jota ei aina voi ennakoida. Tämä asettaa osaltaan suuret haasteet seuraaville työehtosopimusneuvotteluille.

”Työmarkkinajärjestelmämme on kyettävä luomaan ketteriä ratkaisuja, jotka mahdollistavat sopeutumisen erilaisiin talouden muutoksiin. Tämä merkitsee yrityskohtaisuuden ja työpaikkakohtaisuuden lisäämistä työehtosopimuksissa. Uskon kuitenkin, että meillä on hyvät mahdollisuudet selviytyä tulevista haasteista. Olemmehan jo kahdesti onnistuneet liittokierroksella sopimaan liittokohtaisesti työsuhteiden ehdoista”, Tuominen korostaa.