Kansallinen yritysturvallisuusstrategia valmistui

21.08.2012

Tärkeintä on yritysten turvallisuusjohtamisen vahvistaminen

Suomalaisyritysten tärkein pääoma on nyt ja tulevaisuudessa tieto ja osaaminen. Strategisen tason yritysturvallisuushaasteista merkittävimmät liittyvät suomalaisyritysten kykyyn ja mahdollisuuksiin suojata tietopääomaansa sekä niiden kykyyn sopeutua alati muuttuviin toimintaedellytyksiin.

-Tämä keskeisin haaste on pidettävä selkeästi mielessä, kun tänään valmistunutta kansallista yritysturvallisuusstrategiaa toteutetaan, korostaa EK:n yritysturvallisuustoimiston päällikkö Jyrki Hollmén.

-Yritysten rooli oikeus- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ei vielä tänä päivänäkään heijastele sitä faktaa, että suurin osa Suomen päivittäisen kokonaisturvallisuuden resursseista on elinkeinoelämän hallussa. Samoin vähälle huomiolle on jäänyt se, että yritysten riski joutua rikosten kohteeksi on huomattavasti korkeampi, kuin yksityishenkilöillä, kertoo Hollmén.

Sisäasiainministeriö asetti 7.10.2011 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistä strategiaa yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi. Yritysturvallisuusstrategia sisältää kaikkiaan 28 erilaista toimenpide-esitystä, joista keskeisimmät on sisällytetty osaksi valtioneuvoston periaatepäätöstä kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 2012-2015.

Osa strategian toimenpiteistä on suunnattu akuutteihin toimialakohtaisin ongelmiin, kuten myymälävarkauksiin. Lisäksi strategia pyrkii puuttumaan ajankohtaisiin lieveilmiöihin, kuten valelaskutukseen ja yritysidentiteettivarkauksiin.

Strategiassa esitetään myös koko elinkeinoelämää ja kaikkia toimialoja koskevia strategisia toimenpiteitä. Niillä pyritään parantamaan suomalaisyritysten mahdollisuuksia riskienhallintaan ja kehittämään elinkeinoelämän ja viranomaisten turvallisuusyhteistyötä pitkällä aikavälillä. Laajakantoisimmat esityskokonaisuudet ovat tilannekuvatoiminnon avaaminen Huoltovarmuuskeskukseen, yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden seurantajärjestelmän kehittäminen sekä yritysten tietoisuuden lisääminen tietoturvallisuus- ja yritysvakoiluriskeistä.

Lisätietoja: yritysturvallisuustoimiston päällikkö Jyrki Hollmén, p. 040 7463687

Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi (pdf/229 kt)