Keskusjärjestöt: työssäoppiminen keskeinen osa tutkintoon tähtäävää koulutusta

06.06.2014

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet suosituksensa työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi. Järjestöt korostavat työssäoppimisen merkitystä tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Aidossa ympäristössä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja harjoittelut ovat myös tärkeä osa korkeakoulutusta.

Työpaikalla tulee organisoida tarpeellinen ja asianmukainen ohjaus ja opastus siellä tapahtuvalle oppimiselle ja harjoittelulle. Tätä tukee työpaikkaohjaajien organisoitu koulutus. Ohjauksen ja opastuksen järjestämisessä on syytä käyttää mahdollisimman paljon yhteistyökumppanina toimivan oppilaitoksen ja opettajien osaamista ja tukea. Opettajien työelämäjaksot tukevat yhteistyötä, minkä vuoksi niitä pitää edelleen lisätä.

Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Muuten kuin oppisopimuskoulutuksena järjestettävä työpaikalla tapahtuva koulutus järjestetään siten, että opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Koulutuksen edellyttämän työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisellä, harjoittelulla tai työkokemuksen hankkimisella ei korvata työpaikan henkilöstöä. Niillä ei myöskään ole tarkoitus vaikuttaa työpaikan palveluksessa olevan henkilöstön työ- tai virkasuhteisiin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat ensimmäisen suosituksen työssäoppimisen edistämiseksi, kun työssäoppimisesta tuli osa ammatillista koulutusta vuonna 1998. Vuonna 2005 otettiin käyttöön opiskelija-arviointia työpaikalle siirtäneet ammattiosaamisen näytöt. Samalla järjestöt uudistivat suosituksensa kattamaan myös näyttöjen järjestämisen. Vuonna 2010 keskusjärjestöt painottivat, että työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee edistää huolimatta taloudellisista suhdanteista.

Lisätietoja:
Akava ry, asiantuntija Ida Mielityinen, p. 050 594 0731
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Riitta Wärn, p. 09 4202 3263
Kirkon työmarkkinalaitos, neuvottelupäällikkö Oili Marttila, p. 09 180 2276
KT Kuntatyönantajat, neuvottelupäällikkö Jorma Palola, p. 050 512 5300
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, koulutuspäällikkö Mikko Koskinen, p. 050 304 2007
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen, p. 040 766 7805