LULUCF-äänestys: Euroopan parlamentti näytti vihreää valoa Suomen kestävälle metsienkäytölle

13.09.2017

Parlamentin tuore äänestystulos on tärkeä välietappi, kun Brysselissä määritellään pelisääntöjä kestävälle metsienkäytölle. Suomi on sitoutunut varmistamaan, että metsät eli ilmastopäästöjä sitovat hiilinielut kasvavat aina enemmän kuin niitä vuosittain käytetään.

Euroopan parlamentti on tänään äänestänyt kannastaan ns. LULUCF-asetukseen. Sillä säädetään, tuleeko Suomen kasvavista hakkuumääristä sanktioita ja miten metsienkäyttö vaikuttaa vuodelle 2030 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Euroopan parlamentin täysistunnon äänestyksessä voittanut kompromissimuutosesitys luo Suomen kaltaisille metsäisille jäsenmaille paremmat mahdollisuudet edistää biotaloutta ja hyödyntää puuta kestävällä metsienhoidolla. Samalla Suomeltakin oikeutetusti edellytetään, että metsät ja niihin sisältyvät ns. hiilinielut jatkavat kasvuaan hilliten näin ilmaston lämpenemistä.

EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström pitää äänestystulosta hyvänä kompromissina:

– Suomi, suomalaiset europarlamentaarikot ja eri sidosryhmät ovat onnistuneet Brysselissä perustelemaan sen, että aktiivisella metsienhoidolla ja jatkuvilla investoinneilla puustomme uudistuu ja metsien hiilinielut jatkavat kasvamistaan. Keskeistä on, että metsät kasvavat aina enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Tästä Suomella on yli 50 vuoden näytöt. On erittäin tärkeää, ettei hyvää kehitystä sanktioida epäreiluilla laskentasäännöillä.

Seuraavaksi odotetaan jäsenmaiden kantaa

EU-parlamentin äänestystulos on kuitenkin vasta välivaihe LULUCF-asetuksen käsittelyssä. Seuraavaksi jäsenmaiden muodostama ministerineuvosto päättää yhteisestä linjastaan puheenjohtajamaa Viron johdolla todennäköisesti lokakuussa. EU:n lopullinen kanta ratkeaa, kun parlamentti, neuvosto ja komissio yhteensovittavat näkemyksiään ns. trilogi-neuvotteluissa.