Massiivisista lakoista jopa 600 miljoonan lovi bruttokansantuotteeseen

13.01.2020

Teollisuusliitto, Paperiliitto sekä Ammattiliitto Pro ovat julistaneet lakonuhan eri sektoreille 27. tammikuuta alkaen. Toteutuessaan lakot kestäisivät kaksi viikkoa. EK on arvioinut nyt ilmoitettujen työtaisteluiden vaikutusta koko kansantalouteen. Alustavan arvion mukaan kahden viikon työtaisteluiden välitön BKT:tä alentava vaikutus olisi 500-600 miljoonaa euroa. Liikevaihdolla mitattuna menetys olisi paljon suurempi, jopa 1,5-2 miljardin euron suuruusluokkaa.

EK:n laskelmassa on otettu huomioon työtaisteluiden kerrannaisvaikutukset muille toimialoille, mutta ei pitkän aikavälin vaikutuksia esimerkiksi asiakassuhteisiin ja Suomen asemaan investointikohteena.

– Näin laajoilla ja pitkäkestoisilla työtaisteluilla on väistämättä merkittäviä vaikutuksia paitsi tuotantoon myös verotuloihin. Jos lakot toteutuvat täysimääräisinä, verotulot voisivat laskennallisesti vähentyä noin 200 miljoonaa euroa, EK:n pääekonomisti Penna Urrila toteaa.

Pitkäkestoisten lakkojen haittoja kasvattaa se, että yritysten on lähes mahdotonta kuroa kiinni menetyksiä myöhemmin. Lisäksi monet lakonuhkien kohteena olevista yrityksistä ovat raskasta prosessiteollisuutta, joissa menetyksiä kasvattaa tuotannon pitkäkestoinen alas- ja ylösajo, joiden vuoksi tuotantoprosessin toiminta ja laatu häiriintyvät pidemmäksi ajaksi kuin itse työtaistelu kestää.

Kiky-tunnit parantavat jatkossakin kilpailukykyä

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan Suomen kustannuskilpailukyky oli heikentynyt yli 10 prosenttia vuosina 2005-2015. Kilpailukykysopimus oli rakenteellinen korjaus tähän, ja se näkyi sopimuksen jälkeisinä vuosina talouden ja työllisyyden kääntymisenä vahvaan kasvuun. Nyt halutaan omilla päätöksillä tietoisesti heikentää Suomen työllisyyttä.

– Yritykset kärsivät pelkästään lakon uhasta. Toteutuessaan tämä massiivinen ja pitkäkestoinen lakko olisi jo toinen lyhyen ajan sisällä. Joulukuisen kolmen päivän lakon vaikutukset olivat jo noin 200 miljoonaa euroa. Tämä lakko leikkaisi myös julkisen sektorin verotuloja ja siten heikentäisi hyvinvointipalvelujen rahoitusta. Tämän estämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Kiky-työajan pidennys sovittiin pysyväksi ja sellaisena sen tulee säilyä, Häkämies sanoo.

Näin EK laskee työtaisteluiden kustannuksia