Puheenjohtaja Ole Johansson: Kaikkien osapuolten kannettava vastuunsa nuorten työllistymisestä

18.06.2012

Nuorten työllistyminen ja syrjäytymisen estäminen on elintärkeää yhteiskuntamme perustan turvaamisessa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuussa yli 28 000. Nuorten syrjäytymisen hinta on yhteiskunnalle liian suuri. Toimenpiteitä tarvitaan kaikilta osapuolilta, niin keskusjärjestöiltä, maan hallitukselta kuin nuorilta itseltäänkin, vaatii EK:n hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson.

– Meneillään on lukuisia erilaisia hankkeita nuorten työllistämiseksi, mutta nyt tarvitsemme nopeita konkreettisia toimenpiteitä. Haastan paitsi työnantajat myös ay-liikkeen työhön nuorten työllistymisen edistämiseksi.

– Kuinka monella työpaikalla esimerkiksi luottamusmiehet pitävät nuorten työllistämisen tärkeyttä esillä, kysyy Johansson.

– Myös työnantajien on hyvä ymmärtää, että ensimmäisen työpaikan tarjoaminen nuorelle on suuri yhteiskunnallinen teko, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Siksi yrityksille tulee antaa mahdollisuuksia työllistää nuoria nykyistä helpommin. Byrokraattisia esteitä on poistettava nopeilla päätöksillä. Esimerkiksi nuorten palkkatuen eli Sanssi-kortin käytön on oltava työnantajalle mahdollisimman helppoa.

– Samalla kun korostetaan työnantajien ja ay-liikkeen vastuuta pitää korostaa myös nuorten omaa ja heidän perheidensä vastuuta työllistymisestä. Sekä verotuksen että työttömyysturvan on tuettava halukkuutta ottaa työtä vastaan, korostaa Johansson.

Oppisopimuskoulutuksen lisäämistä harkittava

Koulutuksen puuttuminen on keskeinen työelämästä syrjäyttävä tekijä. Perusopetuksen päättävien lisäksi Suomessa on 20-29 vuotiaista noin 110 000 henkilöä vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Ammattitaidon puute heijastuu suoraan työurien pituuteen.

– Oppisopimuskoulutus on osoittautunut monessa Keski-Euroopan maassa hyväksi väyläksi työelämään niille nuorille, jotka pystyvät ottamaan vastuuta oppimisestaan. Oppisopimuskoulutuksen lisäämistä tuleekin harkita myös Suomessa. Tällöin oppilaitosten tulee osallistua työpaikalla opintojen ohjaukseen nykyistä enemmän. Nuorten oppisopimuskoulutuksen lisääminen edellyttää lisäksi, että alkuvaiheen koulutustuki työnantajalle on nykyistä korkeampi.

Ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuksen ja näyttötutkintojärjestelmän tehokas yhteensovittaminen luo mahdollisuudet yksilöllisiin koulutusratkaisuihin.

– Tarvitaan ratkaisuja, joissa nykyistä joustavammin yhdistetään työpaikoilla ja oppilaitoksissa tapahtuvaa oppimista. Nuorten työllistymistä voisi tehostaa esimerkiksi se, että opiskelija siirtyisi kahden vuoden ammattiopintojen jälkeen oppisopimukseen.

Työurasopimuksen linjaukset saatava konkreettisiksi toimiksi

Ole Johanssonin mukaan nuorten työllistyminen on vahvasti maan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite, jota voidaan parhaiten edistää hyvässä yhteistyössä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt totesivat työurasopimuksen osana etsivänsä keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi.

– Toivottavasti nyt käynnistyvä keskusjärjestöjen työ johtaa syyskuun loppuun mennessä konkreettisiin ehdotuksiin, joilla nuorten työllistymistä voidaan edistää. Samalla keskusjärjestöjen eri jäsenliittojen tulee selvittää toimialakohtaisesti marraskuun loppuun mennessä, miten nuorten pääsyä työelämään voidaan helpottaa.

Ole Johansson puhui tänään EK:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa hallituksen ministerit ja työmarkkinajärjestöt etsivät yhdessä keinoja työpaikkojen saamiseksi nuorille. Tavoitteena on ehkäistä jatkuvasti lisääntyvää nuorten syrjäytymistä, jonka hinta on sekä yksilöille että yhteiskunnalle erittäin kova. Tilaisuudessa olivat mukana peruspalveluministeri Paula Risikko, työministeri Lauri Ihalainen, opetusministeri Jukka Gustafsson, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sekä EK:n puheenjohtaja Ole Johansson ja toimitusjohtaja Mikko Pukkinen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Ole Johansson, puh. 040-7544360
Johtaja Jukka Ahtela, EK, puh. 09 4202 2252, 040 550 7978

Katso myös Ole Johanssonin videohaastattelu (wmv, kesto 02:31)

Tiedotteet ja julkaisut osoitteessa ek.fi