Selvitysmies Paavo Lipponen: Suomi tarvitsee pohjoisen tahtotilan

30.03.2015

Suomen on aika koota rivit, jotta saamme oman siivumme kestävästä, arktisesta liiketoiminnasta. EU:ssa maamme on tähdättävä pohjoisen politiikan suunnannäyttäjäksi.

Paavo Lipponen on selvittänyt EK:n, sen jäsenliittojen ja TT-Säätiön pyynnöstä kestävän talouskasvun edellytyksiä arktisilla ja pohjoisilla alueilla.

Arktinen alue voi kehittyä Euroopan suurimmaksi investointikohteeksi. Yksistään Barentsin alueella arvioidaan olevan hankesuunnitelmia noin 140 miljardin euron arvosta. Suomella on ainutlaatuinen etsikkoaika, Lipponen korostaa:

– Jotta Suomi saa mahdollisimman suuren siivun pohjoisesta potentiaalista, valtiovallan ja elinkeinoelämän tulee yhdessä määritellä pohjoisen politiikan keskeiset päämäärät. Yhteistä tahtotilaa tarvitaan myös alueellisesti: eriseuraisuuden sijaan koko Suomen pitää puhaltaa yhteen hiileen. Maakunnat ja niiden yliopistot ovat avainasemassa.

– Arktinen talouskasvu hyödyttäisi koko Euroopan unionia, jossa Suomen tulee tavoitella pohjoisen politiikan johtajuutta. Pohjoisen nostaminen EU:n agendalle tasapainottaisi nykyistä asetelmaa, jossa unionin huomio keskittyy liikaa eteläisten jäsenmaiden haasteisiin. EU-vaikuttamisessa on tärkeää pelata hyvin yhteen muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suurin ”arktinen hype” on nyt haihtunut mm. energian hinnanlaskun, Koillisväylän odotettua hitaamman avautumisen ja ympäristöherkkyyden vuoksi. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan bisnesmahdollisuuksia osataankin arvioida nyt entistä realistisemmin:

– Suomelle tarjoutuu mahdollisuuksia laajasti niin teollisuuden, energian, cleantechin, logistiikan, infrarakentamisen, kemianteollisuuden sekä matkailun ja muiden palvelujen alueella. Suomalaista teknologiaa ja osaamista tarvitaan, jotta bisnesmahdollisuudet voidaan hyödyntää ympäristön kannalta mahdollisimman kestävällä, turvallisella ja kaikin puolin laadukkaalla tavalla.

Pohjoisen politiikan tulee olla valtakunnallista siten, että koko Suomen yritykset ovat siinä mukana, Häkämies korostaa. Veturifirmat ovat elintärkeitä, sillä niiden kumppaneina myös pk-yrityksille avautuu liiketoimintaa.

Paavo Lipposen suositukset Suomen pohjoiseksi tahtotilaksi vaalikaudella 2015–2019:

  1. Vahvistetaan pääministerin johtovastuuta arktisen ja pohjoisen politiikan päätöksenteossa. Parannetaan pohjoisten asioiden koordinaatiota ja niiden seurantaa hallinnossa.
  2. Asetetaan Suomelle tavoitteeksi saavuttaa johtoasema EU:n arktisessa ja pohjoisessa politiikassa.
  3. Vahvistetaan yritysten roolia pohjoisen ja arktisen politiikan valmistelussa. Politiikan tulee olla valtakunnallista siten, että koko Suomen yritykset huomioidaan.
  4. Määritellään selkeä strategia, kuinka Suomi edistää meille tärkeitä infrastruktuurihankkeita EU:ssa. Parannetaan Pohjois-Suomen saavutettavuutta niin teollisuuden kuin matkailun näkökulmasta.
  5. Tehdään Suomesta logistiikan, tietoliikenteen ja big datan globaali solmukohta.
  6. Tiivistetään valtiovallan johdolla energiayhteistyötä Pohjoismaiden kesken. Pohjoismaiden tulee vahvistaa kilpailuasemaansa ja vaikuttaa aktiivisesti EU:n energiamarkkinoiden kehittämiseen.
  7. Pysäytetään suomalaisten kielitaidon heikentyminen. Uudistetaan erityisesti ruotsin kielen oppimista, jotta pohjoisia työmarkkinoita voidaan hyödyntää tehokkaasti.
  8. Laaditaan yhteinen pääministeritason ohjelma rajaesteiden poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä.
  9. Vahvistetaan pohjoisia yliopistoja ja kehitetään niiden yhteistyötä. Asetetaan tavoitteeksi yksi Arktinen yliopisto, joka kykenee kilpailemaan kansainvälisesti.
  10. Perustetaan yrityksille tietokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa hankeinformaatiota sekä antaa neuvontaa etenkin tarjous- ja aloitusvaiheessa.

kansi_arktinenSelvityksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset on julkaistu Paavo Lipposen raportissa ”Pohjoinen tahtotila” (pdf, 8 Mt tai verkkoversio).

Selvityksen ovat tilanneet Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Teknologiateollisuus ry. Sen on rahoittanut TT-Säätiö.

Lisätiedot:
Paavo Lipponen, puh. 0400 230 441
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies: puh. 09 4202 2400