Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen: Työmarkkinasopimusten joustot käytettävä täysimääräisesti hyväksi

24.08.2012

Taloustilanne, työllisyysnäkymät ja julkisen talouden tasapaino ovat heikentyneet jyrkästi. Talouden tila on huomattavasti heikompi, kuin vielä viime syksynä arvioitiin.

Taloustilanne, työllisyysnäkymät ja julkisen talouden tasapaino ovat heikentyneet jyrkästi. Talouden tila on huomattavasti heikompi, kuin vielä viime syksynä arvioitiin.  Myös lähitulevaisuuden näkymät ovat erittäin huolestuttavia. Useilla EK:n toimialoilla on syksyllä edessään neuvottelut palkkaratkaisuista. Jyrkästi heikentyvä talouden kuva merkitsee sitä, että vähintäänkin kaikki työehtosopimusten tuomat joustomahdollisuudet on toimiala- ja paikallistason neuvotteluissa kyettävä ottamaan täysimääräisesti käyttöön. Talouden kehitystä on seurattava edelleen tarkasti. Tarvittaessa työmarkkinoilla on kyettävä pohtimaan avoimesti, miten muuttuviin näkymiin kyetään reagoimaan.

Suomessa kansantuotteen kasvu on pysähtynyt ja kääntymässä laskuun. Kokonaistuotanto supistuu myös euroalueella. Taloustilanne on heikentynyt nopeasti. Vielä viime syksynä raamisopimusta solmittaessa talouskasvu oli Suomessa suhteellisen voimakasta ja EU-maissakin lähes parin prosentin luokkaa.

Vaihtotaseemme on kääntynyt negatiiviseksi, eikä vienti vedä heikentyneen kilpailukyvyn, EU-alueen taantuman ja maailmantalouden heikkojen kasvunäkymien vuoksi. Työttömyys on kohoamassa. Huolestuttavaa on myös, että heikentyneen taloustilanteen seurauksena julkisen talouden velka kasvaa erittäin nopeasti. Tämä luo paineita veronkiristyksiin, mikä kuristaa talouden elpymismahdollisuuksia entisestään.

Nyt on erityisen tärkeää, että toimialaliitoissa ja työpaikoilla keskitytään kilpailukyvyn ja tuottavuuden kohentamisen. Työmarkkinoilla on sovittu toteutettavaksi ensi syksynä EK:n kentässä lähes 500 000 henkilöä koskevat palkkaratkaisut yhteensä yli 70:llä sopimusalalla.

Valtaosa raamiratkaisun mukaisista työehtosopimuksista sisältää joustomahdollisuuksia. Ratkaisujen toteuttaminen edellyttää kuitenkin toimiala- ja paikallistason neuvotteluja. Talousnäkymien voimakas muuttuminen on näissä neuvotteluissa otettava vakavasti huomioon.

Neuvottelujen piirissä olevista palkansaajista on yli puolet teknologiateollisuuden sopimusaloilla, joilla ensi vaiheessa palkankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteutustavasta voidaan sopia paikallisesti ja täysin vapaasti ilman työehtosopimuksen tuomia rajoituksia. Merkittävällä osalla muita sopimusaloja joustomahdollisuuksia tuo puolestaan paikallisen erän kohdentamiseen liittyvät mahdollisuudet.

Työmarkkinoilla on nyt suuri vastuu. Olennaista on, miten liitoissa ja yrityksissä kyetään soveltamaan voimassa olevia ratkaisuja niin, että nopeasti heikentynyt taloustilanne kyetään ottamaan huomioon. Toimialaliittojen tehtävänä on tukea henkilöstön ja työnantajien edustajia, jotta työpaikoilla syntyy yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevia ratkaisuja.