Kaikkien työelämä: Aalto-yliopistossa yhdenvertaista työkulttuuria rakennetaan systemaattisesti

30.11.2023

Opiskelijat haastavat ja herättelevät henkilöstöä yhdenvertaisuuden kysymyksissä, kertoo Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuus (EDI) -asiantuntija Ida Salin.

Vastuullisuus on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä arvoista ja yhteisön monimuotoisuus nähdään vahvuutena. Niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle yhdenvertaista ja inklusiivista työskentelykulttuuria rakennettaan systemaattisesti.

– Aalto-yliopiston idea on sen perustamisesta lähtien ollut tuoda yhteen eri taustoista olevia ihmisiä innovoimaan ja rakentamaan yhdessä kestävää tulevaisuutta, kertoo Ida Salin, joka toimii Aalto-yliopistossa asiantuntijana yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasioissa (EDI).

– Meillä on todella kansainvälinen ja monimuotoinen yhteisö, joka haastaa meitä ajattelemaan inklusiivisuuden käytänteitä eri näkökulmista. Tämä on rikkaus koko yliopistolle.

Mikä tahansa tavoite on helpompi saavuttaa, kun johtoporras on sitoutunut toimenpiteisiin. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat korkealla Aalto-yliopiston johdon agendalla, Salin jatkaa.

Inklusiivinen työyhteisö rakentuu monella tasolla

Aalto-yliopiston EDI-suunnitelmaan kuuluu muun muassa koko henkilöstölle pakollinen Eettisten periaatteiden (Code of Conduct) -koulutus, jossa käydään läpi sosiaalisesti vastuullisen työkulttuurin käytänteitä. Erilaiset työryhmät tekevät kehittämistyötä ja vapaaehtoisissa koulutuksissa henkilöstö voi paneutua monimuotoisuuteen liittyviin aihepiireihin syvemmin.

– Tiimeille ja yliopistopalveluille räätälöidyt EDI-koulutukset on havaittu erityisen toimiviksi. Silloin osallistujat saavat juuri sitä tietoa, mitä he tarvitsevat, ja käyttöönsä heille sopivia työkaluja, Salin kertoo.

Yliopistossa kansainvälisyys on arkipäivää ja parhaista osaajista kilpaillaan. Rekrytoinneissa esimerkiksi käytetään ohjelmaa, joka auttaa löytämään ilmoitusteksteistä tiedostamattomia ennakkoluuloja. Yhteisön moninaisuutta pyritään tuomaan esiin myös viestinnässä ja EDI-tavoitteiden toteutumista mitataan vuosittain.

– Inklusiivisuuden kokemuksessa on vielä työtä, mikä tulee ilmi tekemästämme vuosittaisesta työhyvinvointikyselystä. Olemme kuitenkin monimuotoistuneet kovaa vauhtia, mikä näkyy esimerkiksi kansainvälisen henkilöstön osuudessa, joka on noussut akateemisen henkilöstön osalta 13 vuodessa 16 prosentista 49 prosenttiin.

Aalto-yliopisto on EK:n jäsenliito Sivistystyönantajat ry: SIVISTA:n jäsenyritys.