Aluefoorumit sujuvoittamaan lupamenettelyitä

Torstaina 8.5. käynnistyi uusi toimintamalli yritysten ja lupahallinnon yhteistyön lisäämiseksi. Aluefoorumeiden tavoitteena on löytää ratkaisuja muun muassa ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseen lisäämällä vuoropuhelua hallinnon ja elinkeinoelämän välillä.

Foorumeiden tilaisuuksissa simuloidaan ympäristölupahakemuksen käsittelyä sekä etsitään siihen liittyviä pullonkauloja ja etsitään niihin ratkaisuja.

– On hienoa, että lupamenettelyiden sujuvoittaminen on nostettu agendalla korkealle. Näen, että lupa- ja viranomaismenettelyt ovat osa yritysten infrastruktuuria, ja että tämäntapaisille yhteisille foorumeille on ollut tilausta, sanoi EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Helsingin aluefoorumissa.

Aluefoorumeissa syntyneitä havaintoja, ideoita ja johtopäätöksiä hyödynnetään ympäristölupamenettelyn kehittämisessä.

– Päämääränä tulisi olla yhteinen visio siitä, että tehokkaat hallinnolliset menettelyt olisivat Suomelle valtti ja yksi kilpailueduista, kun yritykset pohtivat toimintojensa sijoittumista, uusia investointeja tai toimintansa kehittämistä, summasi Kylä-Harakka-Ruonala.

Toimintamalli käynnistyi ympäristöministeri Ville Niinistön aloitteesta ja aluefoorumeiden sisältö on suunniteltu yhteistyössä ympäristöministeriön ja EK:n kanssa.
Kuva: 123rf.com