Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettu käyttöön heinäkuussa 2021

17.08.2021

Ammatillisen koulutuksen työelämäpalautejärjestelmä on otettu käyttöön 1.7.2021 alkaen. Työelämäpalautetta kerätään työpaikkaohjaajakyselyllä ja työpaikkakyselyllä.

Kyselyt lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa. Kyselyihin vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Vastaaminen on tärkeää, sillä osa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta määräytyy työelämäpalautteen perusteella.

Tarkempaa tietoa, palautekysymykset ja esitteet löytyvät oph.fi-sivuilta. Esitteissä mainitaan lisätietojen antajana oppilaitos, jonka kanssa työelämä tekee yhteistyötä.