EK selvittää Suomen viennin asemaa kasvavan valtiontukikilpailun puristuksissa 

07.11.2023

EK on tilannut selvitystyön, jonka toimeksiantona on tuottaa analyysi ja politiikkasuosituksia Suomen viennin kilpailuolosuhteisiin liittyvästä murroksesta osana EU:ta ja sen tulevaisuuden näkymiä. Selvitystyön on tarkoitus valmistua julkaistavaksi viimeistään ensi vuoden alussa.

Tarkastelussa ovat EU:n valtiontukijoustojen vaikutukset sisämarkkinoihin ja mahdolliset jäsenmaiden muut tasaveroisia kilpailuolosuhteita vääristävät toimet, Suomen yritystukien kokonaisuus suhteessa näihin sekä strategisen autonomian tavoitteiden vaikutukset EU:lle ja Suomelle.

Selvitystyön toimittaa oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Raimo Luoma yhtiönsä kautta. Luomalla on EU-kilpailuoikeutta koskevaa osaamista ja laaja selvitystyötä tukeva työkokemus työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkönä, osastopäällikkönä kauppa- ja teollisuusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä, valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian valtiosihteerinä sekä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana.