EK tukee hallituksen pyrkimystä kasvun käynnistämiseen

27.05.2015

Hallitusohjelmassa esitetyt toimet julkisen talouden tasapainottamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi ovat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mielestä oikeansuuntaisia. Erityisen hyvänä EK pitää sitä, että lähivuosien tasapainotus on tarkoitus tehdä julkisia menoja vähentämällä eikä veroja korottamalla. Työmarkkinoille esitettyyn haasteeseen yhteiskuntasopimuksen tekemisestä EK suhtautuu rakentavasti.

– Yhteiskuntasopimus, jolla Suomen kilpailukykyä on tarkoitus parantaa alentamalla yksikkötyökustannuksia vähintään 5 prosentilla, olisi välttämätön sekä suomalaiselle elinkeinoelämälle, työntekijöille että koko yhteiskunnalle, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Häkämiehen mukaan hallitusta muodostavan Juha Sipilän esitys yhteiskuntasopimuksen syntyyn liittyvästä miljardin euron veronalennuksista on houkutteleva.

– Myös se, että yhteiskuntasopimuksella voitaisiin estää 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ovat sen kaltainen esitys, että kaikkien osapuolten on syytä suhtautua siihen vakavasti ja rakentavasti, Häkämies sanoo.

EK pitää tärkeänä ja tervetulleena sitä, että hallitus suuntaa toimia talouskasvun käynnistämiseen. Kotimarkkinoiden kannalta on tärkeää, että alennuksia tuloverotukseen on luvassa.

Myös hallitusohjelmaan sisältyvä 1,6 miljardin euron panostus hankkeisiin, joilla pyritään uuteen kasvuun, on  osoitus siitä, että säästöjen ohella hallitus pyrkii myös strategisesti oikeisiin panostuksiin.  Lupaprosessien nopeuttaminen ja sujuvoittaminen ovat hankkeita, joilla on toteutuessaan erittäin myönteinen vaikutus investointien käynnistymiseen.

Sipilän elinkeinoelämälle esittämään kohtuullisuusvaatimukseen Häkämies vastaa myönteisesti.

– Ymmärrämme elinkeinoelämälle esitetyn vetoomuksen kohtuullisuudesta. EK on jo aiemminkin ilmaissut tavoittelevansa tilannetta, jossa myös yritysjohtajien palkkalinja on yhtä maltillinen kuin kaikkien muidenkin.

Hallituskaudelle sovitut 4 miljardin euron sopeuttamistoimet julkiseen talouteen riittävät EK:n arvion mukaan pysäyttämään velkasuhteen kasvun. Häkämiehen mukaan toimet ovat riittäviä, jotta Suomen korkea luottokelpoisuus ja pääsy edullisille valtionlainamarkkinoille voidaan turvata.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Jyri Häkämies

Haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Jouni Kemppaisen kautta, p. 040 505 9790