EK:n kysely: Yrityspäättäjät huolissaan Suomen turvallisuuden kehityksestä

06.09.2018

Lähes 40 prosenttia yrityspäättäjistä arvioi Suomen turvallisuustilanteen huonontuvan tulevina vuosina, ilmenee EK yritysjohdolle tekemästä kyselystä. Kilpailullista etua Suomen nykyisestä turvallisuustilanteesta arvioi saavansa puolet vastaajista, mutta muun muassa maahanmuuttajien kotouttaminen huolestuttaa yrityspäättäjiä.

EK kysyi yritysjohdolta käsityksiä Suomen turvallisuudesta ja turvallisuuden merkityksestä yritysten toiminnalle keväällä 2018 toteutetussa kyselyssä.

37 prosenttia vastaajista arvioi Suomen turvallisuustilanteen heikkenevän seuraavan viiden vuoden aikana. Samalla ainoastaan muutama prosentti uskoi turvallisuustilanteen paranemiseen. Sen sijaan 95 prosenttia vastaajista piti Suomea tällä hetkellä turvallisena tai erittäin turvallisena sijaintipaikkana toiminnalleen.

− Suurimpina tulevaisuuden haasteina pidettiin kansainvälistä turvallisuuspoliittista tilannetta, maahanmuuton ja kotouttamisen haasteita sekä kyberturvallisuuskysymyksiä, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mika Susi.

78 prosenttia vastaajista piti Suomen turvallisuusympäristön kehitystä merkittävänä toimintansa ja liiketaloudellisten tavoitteidensa kannalta.

Kilpailullista etua Suomen turvallisuudesta arvioi saavansa 48 prosenttia vastaajista. Erityisesti suuret yli 250 henkilöä työllistävät yritykset kokivat saavansa hyötyä Suomeen sijoittumisesta.

Keskeisimmiksi Suomen turvallisuutta edistäviksi ratkaisuiksi vastaajat arvioivat yhteiskunnan paremman resurssoinnin turvallisuuteen, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehittämisen, lainsäädännön parantamisen sekä työllistämisen mahdollisuuksien edistämisen.

− Tutkimus osoittaa, että yritysjohto tarkastelee turvallisuutta laaja-alaisesti. Esimerkiksi työllisyyttä ja yhteiskunnallista integraatiota koskevat kysymykset tunnistettiin Suomen turvallisuuden kannalta merkittäviksi asioiksi. Suomalaisille työmarkkinoille kaivattaisiin joustoja ja byrokratian purkua esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseksi, tarkentaa Susi.

Kaikkiaan 85 prosenttia vastaajista koki turvallisuuskysymykset tärkeiksi oman yrityksensä toiminnassa. Samalla 86 prosenttia arvioi oman yrityksensä turvallisuustilanteen hyväksi tai erinomaiseksi. Eniten tulevaisuuden kehittämissuunnitelmia kohdistui yrityksen turvallisuuskulttuurin ja jatkuvuutta vaarantavien häiriötilojen hallinnan parantamiseen.

− Tärkeä viesti yrityksiltä oli, että Suomen turvallisuudesta tulee huolehtia yhdessä erityisesti nyt muuttuvassa ympäristössä. Turvallisuudesta kannattaisi yrityspäättäjien mielestä myös puhua enemmän ja rohkeammin. Onhan meillä selvästi onnistuttu monessa asiassa, vaikka kehitettävää löytyy edelleen, muistuttaa Susi.