Etsimme asiantuntijaa Työelämä-tiimiin

10.09.2020

Etsimme reipasta ja ulospäinsuuntautunutta henkilöä uudistamaan työelämää! Tule meille työkaveriksi Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n Työelämä-tiimiin.

Asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu työturvallisuutta ja työsuojelua koskeva edunvalvonta, neuvottelu ja kolmikantainen säädösvalmistelu ja ohjeistaminen sekä EU- että kansallisella tasolla. Tehtävään kuuluu myös tähän liittyvä jäsenliittojen ja jäsenyritysten neuvonta.

Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluu osallistuminen sosiaalivakuutukseen (erit. työttömyysturva ja työeläketurva) liittyvään edunvalvontaan, työryhmätyöskentelyyn ja tätä koskevaan jäsenyritysten ja jäsenliittojen neuvontaan. Tehtävään kuuluu myös työelämän alati vaihtuvia ajankohtaisia asioita koskeva edunvalvonta ja näitä koskeva ennakkoluuloton uuden innovointi.

Toivomme sinulta oikeustieteellisen tutkinnon suorittamista ja vähintään muutaman vuoden työkokemusta. Arvostamme kykyä vastuulliseen ja itsenäiseen työn tekemiseen. Emme edellytä, että aiempi työkokemuksesi liittyy edellä mainittuihin lainsäädännön sektoreihin. Sen sijaan edellytämme sinulta kykyä ja halua perehtyä niihin ja tulla ko. sektoreiden osaavaksi asiantuntijaksi.

Tarjoamme sinulle mukavat ja rennot työkaverit, tiimin täynnä huippuasiantuntijoita ja hyvät henkilöstöedut.

EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Me EK:ssa rakennamme yhteiskuntaa, jossa suomalaiset yritykset menestyvät, tarjoavat ihmisille työtä ja rahoittavat hyvinvointiyhteiskuntaamme. Teemme työtä uudistuvan markkinatalouden puolesta. Tavoitteenamme on vastuullinen työelämä, parhaat osaajat, kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, vastuullinen markkinatalous ja ilmastonmuutoksen mahdollisuuksien edistäminen Suomessa ja EU:ssa. Me EK:ssa edustamme kahta kolmasosaa yksityisen alan työpaikoista, viennistä ja innovaatiotoiminnasta.

Lisätietoja:

Ilkka Oksala, puh. 050 301 8590
Vesa Rantahalvari, puh.  040 544 4609

Täytä vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksella ja CV viimeistään sunnuntaina 20.9.2020