EU-Ukraina -vapaakauppa etenee

22.12.2015

Viennissä EU:sta Ukrainaan ryhdytään vuodenvaihteen jälkeen soveltamaan sovituin ehdoin tullietuuksia EU:n alkuperätuotteille.

EU ja Ukraina allekirjoittivat kesäkuussa 2014 assosiaatiosopimuksen, joka sisältää laajakatteisen vapaakauppasopimuksen.

Jo huhtikuussa 2014 vastauksena Ukrainan kokemiin haasteisiin EU myönsi yksipuolisesti markkinoillepääsyetuuskohtelun tuonnille Ukrainasta, mikä on voimassa 31.12.2015 asti. Lisäksi syyskuussa 2014 EU luopui vapaakauppaetujen soveltamisesta viennissä Ukrainaan tammikuuhun 2016 asti. Lykkäyksen tavoitteena oli varmistaa, että Ukrainan kauppa Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa voisi jatkua entisellään EU:n ja Ukrainan välisestä vapaakauppasopimuksesta huolimatta.

Tämä ei kuitenkaan onnistunut ja presidentti Vladimir Putin määräsi Venäjän hallituksen keskeyttämään Ukrainan kanssa v. 2011 solmitun vapaakauppasopimuksen soveltamisen niin, ettei sopimus ole enää voimassa 1.1.2016., kun Ukrainan EU:n kanssa solmiman assosiaatiosopimuksen taloudellinen osa astuu voimaan täysimääräisesti.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti puolestaan allekirjoittaneensa asetuksen kauppapakotteista Ukrainalle. Pakotteet tulevat voimaan 1.1.2016 ja ovat samat kuin EU-maille asetetut eli koskevat ennen kaikkea elintarvikkeiden tuontia Ukrainasta Venäjälle.

Lisätietoa: