EU uudistaa tuontisuojainstrumenttien lainsäädäntöä

03.05.2013

EU:lla on mahdollisuus käyttää ns. tuontisuojainstrumentteja (polkumyynti- ja tasoitustulleja sekä suojatoimia) eli asettaa väliaikaisesti tulleja tuotteille, joita tuodaan EU:hun polkumyytyyn tai tuettuun hintaan ja jotka aiheuttavat vahinkoa EU:ssa toimiville valmistajille. Näitä tulleja kutsutaan usein myös rangaistustulleiksi.

Euroopan komission tavoitteena oli uudistaa tuontisuojainstrumenttien lainsäädäntöä jo vuonna 2008, mutta hanke kaatui sisäisiin ristiriitoihin ja johti peräti silloisen kauppakomissaari Peter Mandelsonin eroon.

Nyt uudistusta yritetään uudelleen: huhtikuussa komissio julkisti ehdotuksensa tuontisuojainstrumenttien päivittämiseksi. Uudistuksen kunnianhimon tasoa on laskettu, ja siinä keskitytään erityisesti läpinäkyvyyden ja ennakoitavuuden parantamiseen.

Komission esitys sisältää mm. seuraavat uudistusehdotukset:

  • Komissio voi avata vastaisuudessa tutkinnan ilman virallista hakemusta EU-yrityksiltä sellaisissa tapauksissa, joissa on vastatoimien vaara tutkinnan kohteena olevasta maasta.
  • EU luopuu ns. alemman tullin periaatteesta, kun tuonnin taustalla on vientimaan kilpailua vääristäviä tukia esimerkiksi raaka-aineille sekä tasoitustullitutkinnoissa.
  • Komissio tulee ilmoittamaan kaksi viikkoa etukäteen päätöksestä asettaa tai olla asettamatta väliaikaiset tullit.
  • Maahantuojat saavat hakea tullinpalautusta päättymistutkinnan aikana kerätyistä tulleista, jos toimia päätetään olla jatkamatta.

Komissio valmistelee myös erillisiä ohjeita, jotka selkeyttävät tutkintojen nykykäytäntöjä päättymistarkasteluissa, ”unionin intressitestissä”, vahinkomarginaalin määrittämisessä ja vertailumaan käytössä. Näistä ohjeista komissio järjestää kolme kuukautta kestävän julkisen kuulemisen.

EK tukee sääntelyn päivittämistä nykyajan realiteetteja vastaavaksi

EU:n nykyinen lainsäädäntö ei vastaa tämän päivän liiketoimintaympäristöä. EK muistuttaa, että yhä useampi EU-yritys tuottaa EU:hun tuotavia tavaroita EU:n ulkopuolella tai hyödyntää EU:n ulkopuolelle ulottuvaa hankintaketjua. Intressit ovat siten paljon laajemmat kuin mitä nykyinen lainsäädäntö ottaa huomioon.

EK:n mukaan tuontisuojainstrumentit ovat edelleen tärkeä väline ja yksi niistä harvoista tavoista, joilla voidaan puuttua esimerkiksi muiden maiden kilpailua vääristäviin tukiin. EU:n pitäisi kuitenkin ottaa paremmin huomioon maahantuojien ja tuotetta hyödyntävien yritysten edut.

Tuontisuojainstrumenttien tarkoituksena on suojata paikallista teollisuutta epäreilulta kilpailulta, mutta samalla ylimääräiset tuontitullit nostavat maahantuojien ja tuotteita käyttävän teollisuuden kustannuksia. Siksi on erittäin tärkeää, että EU:ssa on tiukat, nykypäivän liiketoimintarealiteetteja vastaavat kriteerit tällaisten ylimääräisten tullien asettamiselle. Tuontia ei pidä ryhtyä rajoittamaan kevein perustein.

Komission ehdotus:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=885