EU:n suuri tulliuudistus takertelee

16.05.2012

EU:n uuden tullilainsäädännön piti alun perin astua voimaan viimeistään 24.6.2013. Uusikin takaraja 31.12.2020 on erittäin haasteellinen, ellei uudistuksen toteutukseen sitouduta riittävän lujasti. BUSINESSEUROPE julkaisi EU:n uutta tullilakia koskevia yleisiä ja artiklakohtaisia kommentteja 14.5.2012.

Kommenteissa todetaan, että elinkeinoelämä tukee uudistusta, jonka tavoitteena on edistää kauppaa ja eurooppalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä turvallisuudesta tinkimättä. Tämä edellyttää tullilainsäädännön ja jäsenmaiden atk-järjestelmien uudistamista niin, että sähköinen tullaus toteutuu yhdenmukaisesti kaikissa EU-maissa.

-Tullilainsäädännön tulee olla yksiselitteinen, jotta se turvaisi lakien ja määräysten yhdenmukaisen soveltamisen. Elinkeinoelämää huolestuttaa, että useissa tärkeissä asioissa uudessa tullilaissa viitataan sääntelyyn tulevilla erillissäädöksillä eikä menettelyistä ja vastuista määrätä suoraan lailla, kertoo asiantuntija Timo Laukkanen. Tämä koskee mm. perusteita, joilla  EU-maiden Tullit myöntävät turvallisuustodistuksen yritysten tullaus- ja logistiikkatoiminnoille (AEO) sekä niitä tullaukseen liittyviä etuja, joihin AEO-yritykset ovat oikeutettuja koko EU:n alueella.

Lisäksi tulliuudistusta hidastaa vaikea taloudellinen tilanne monissa EU-maissa. Etenkin kalliit atk-järjestelmien vaatimat muutostyöt etenevät hitaasti.  Uudistuksesta saatavien hyötyjen turvaamiseksi on tärkeää, että toimeenpanon edistymistä kussakin jäsenmaassa seurataan tarkasti. Vain yhdenmukaisesti toteutettu uudistus voi turvata hallinnolle ja yrityksille merkittävää taloudellista hyötyä. Tullausmenettelyjen helpottumisen lisäksi yritykset odottavat erityisesti mahdollisuutta hoitaa tullaustoimintoja yhdestä pisteestä eri EU-maissa.

BUSINESSEUROPEn kommentit:
Proposal for a Union Customs Code – BUSINESSEUROPE comments (pdf)