European Business Summit: Kasvua haettava kaupan vapauttamisesta

22.05.2013

Euroopan elinkeinoelämän huippukokouksessa Brysselissä haettiin keinoja kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Yhdeksi kantavaksi teemaksi keskusteluissa nousivat kansainvälisten markkinoiden avoimuudesta huolehtiminen ja kansainvälisten arvoketjujen toiminnan helpottaminen.

Elinkeinoelämä tähdensi, että kauppaa on vapautettava lisää ja monella rintamalla. Kaikki toimet tavaroiden ja palvelujen liikkuvuuden helpottamiseksi ja kustannusten alentamiseksi pitää ottaa käyttöön.

– Kauppajärjestelmän kehitys on jäänyt jälkeen maailmankaupan todellisuudesta. Luulisi, että kaupan vapauttamiseen ja kansainvälisten arvoketjujen sujuvaan toimintaan panostettaisiin juuri nyt voimakkaasti, mutta suunta on ollut pikemminkin päinvastainen, sanoo kokoukseen osallistunut johtava asiantuntija Simo Karetie EK:sta.

– Kasvusta 90 prosenttia tapahtuu tällä hetkellä Euroopan ulkopuolella.  Kansainvälisten markkinoiden avoimuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää talouden dynamiikan lisäämiseksi.

Avoimuudesta ja syrjimättömyydestä ei pidä tinkiä

Elinkeinoelämä muistutti huippukokouksessa maailmankaupan perusperiaatteiden, avoimuuden ja syrjimättömyyden, merkityksestä. Protektionismin lisääntyminen haastaa näitä periaatteita jatkuvasti.

Karetien mukaan WTO:ssa pitkään vireillä ollut sopimus, joka tähtää kaupan menettelyjen helpottamiseen, auttaisi konkreettisesti yritysten liiketoimintaa. Sopimus purkaisi kaupan esteitä ja pienentäisi kustannuksia.

Erityishuomio palvelukaupan vapauttamiseen

WTO:n pääjohtaja Pascal Lamy korosti puheessaan EU:n sisämarkkinoiden merkitystä kilpailukyvyn rakentamiselle ja ponnahduslautana kansainvälisille markkinoille. Sisämarkkinat eivät ole vielä täydelliset, vaan paljon olisi tehtävissä erityisesti palvelukaupan avaamiseksi.

Palveluilla on maailmankaupassa paljon suurempi merkitys kuin yleisesti tiedetään. Tilastojen mukaan osuus on noin 20 prosenttia, mutta luku ei ota huomioon kansainvälisissä arvoketjuissa liikkuviin tuotteisiin sisältyviä palveluja.

Näiden palvelujen merkitys arvoketjujen hallinnalle ja toiminnalle on tunnustettava kilpailukyvyn lähteenä.  Keskusteluissa korostettiinkin teollisuuden ja palvelujen integraatiota ja vahvaa teollista pohjaa palveluliiketoiminnan menestysalustana.

Elinkeinoelämän yhteenliittymä EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelujen tueksi

Kauppajärjestelmän kehittymisen painopiste on tällä hetkellä alueellisissa ja kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa, jotka voivat pidemmällä aikavälillä luoda pohjaa monenvälisen WTO-sääntöjärjestelmän uudistumiselle ja laajentamiselle. Näihin sopimuksiin kohdistuvat tällä hetkellä myös konkreettisimmat odotukset yritysten toimintaa helpottavista edistysaskeleista.

Neuvottelutavoitteet on asetettu korkealle, ja etusijalla on vapaakauppasopimuksen solmiminen USA:n kanssa. European Business Summitissa julkistettiin EU:n elinkeinoelämän laajapohjainen yhteistyöallianssi neuvottelujen viemiseksi läpi nopeasti ja tuloksellisesti tavoitteena mahdollisimman laajapohjaiset hyödyt kaikenkokoisille yrityksille.

– Elinkeinoelämän suurimmat huolenaiheet neuvottelumandaatin käsittelyssä EU:n sisällä liittyvät neuvottelualueiden mahdolliseen rajaamiseen etukäteen. Se voisi hankaloittaa sopimusneuvotteluja merkittävästi ja johtaa tavoitetason alentumiseen, Karetie arvioi.

Hänen mielestään EU:n pitäisi ottaa neuvotteluihin joustava ja käytännönläheinen asenne ilman kynnyskysymyksiä. Sopimuksen merkitys on niin suuri, että tarvittaessa on kyettävä löytämään joustoa ja molempia osapuolia hyödyttäviä kompromisseja.

Karetien mukaan sopimukset suurimmat esteet ja mahdollisuudet piilevät sääntely-ympäristössä. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaa vaikeuttavat ennen kaikkea pk-yrityksille ongelmalliset tekniset kaupan esteet.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Simo Karetie
puh. 09 4202 2704
etunimi.sukunimi@ek.fi