Häkämies: Yksityisen sektorin osaaminen käyttöön terveydenhuoltouudistuksessa

28.10.2013

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää tärkeänä yksityisen sektorin osaamisen parempaa hyödyntämistä terveydenhuollon uudistuksissa. Häkämies puhui Terveyspalvelualan Liiton syysseminaarissa maanantaina 28.10.

Julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisussa ei ole kyse vain tehtävä- tai leikkauslistoista, vaan siitä, miten julkinen sektori voi hoitaa tehtävänsä paremmin.

– Terveydenhuolto on hyvä esimerkki siitä, miten uusilla tavoilla palveluita tuottamalla voidaan saada paitsi pienempiä kustannuksia, myös parempaa laatua. Tässä kannattaa ottaa yksityisen sektorin osaaminen ja innovaatiot käyttöön, totesi Häkämies.

Julkisen ja yksityisen sektorin tulee olla kumppaneita, eikä turhia vastakkainasetteluja ole syytä rakentaa. Julkisen terveydenhuollon marssijärjestys on selkeä: julkinen sektori järjestää terveyspalveluita laajasti nyt ja jatkossa, mutta palveluiden tuottajana pitää toimia sen, joka saa kokonaisuutena parhaita tuloksia aikaan. Kun eri palveluntuottajia verrataan avoimesti ja läpinäkyvästi, nähdään, missä yksityistä sektoria kannattaa hyödyntää.

Asiakkaan valinnanvapauden lisääminen muilta Pohjoismailta ja etenkin Ruotsilta oppia ottaen kehittää koko terveydenhuoltojärjestelmää.  Mallissa erilaiset palveluntuottajat tulee asettaa samalle viivalle ja valinnan tekee asiakas, jota raha seuraa. Näin asiakkaan valinta ohjaa koko terveydenhuollon kehittämistä.

Yksityiseltä sektorilta tulevat palveluinnovaatiot, vahva laatutyö ja uudentyyppinen ajattelu on nähtävä terveydenhuollossakin mahdollisuutena ratkaista kasvavan palvelutarpeen ja heikkenevän huoltosuhteen ongelmia.