Hallituksen rakenneuudistuksilla oikea suunta

29.11.2013

Hallituksen rakennepaketti on kannatettava askel velkaantumisen ja tulevaisuuden kestävyysvajeen hallintaan, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Erityisesti kuntatalouden tervehdyttämiseksi tehdyt konkreettiset päätökset osoittavat, että hallitukselta löytyi rohkeutta tarttua vaikeisiinkin asioihin.
– Nyt on kuntien vuoro tehdä omia tehostamispäätöksiään. Kannustamme kuntia käyttämään ennakkoluulottomasti myös yksityisten palveluntarjoajien ja kilpailun tehokkuutta, Häkämies sanoo.

Häkämiehen mukaan myös työurien pidentämiseen liittyvät linjaukset ovat oikeansuuntaisia. Sen sijaan säästöjen painottuminen koulutukseen on huolestuttavaa, sillä Suomen kasvu perustuu korkeaan osaamiseen. Korkea-asteen koulutukseen on jo aiemmin hallituskaudella kohdistunut miltei puolen miljardin euron säästöt. Valtionosuuksien leikkaaminen, kuntien säästöt ja oppivelvollisuuden laajentaminen ilman uutta rahoitusta kertautuvat kiristyksinä opetuksen laatuun.

– Koulutuksen säästöt on nyt kohdennettava rakenteisiin opetuksen laadun sijaan. Erityinen huomio on kohdennettava siihen, että ammatillinen koulutus palvelee työelämän tarpeita, vaatii Häkämies.

Liian laihoiksi rakennepaketissa jäivät yritysten elpymistä suoraan helpottavat toimet, kuten elokuussa luvattu lupajärjestelmän sujuvoittaminen ja teollisuuspoliittiset linjaukset. Lupasuma on esteenä satojen hankkeiden ja arvoltaan jopa miljardien eurojen investointien toteutumiselle.

– Menettelyjä on sujuvoitettava kaikin keinoin ja kaikissa meneillään olevissa lainsäädäntöuudistuksissa.

Lisätietoja: johtaja Kai Mykkänen puh. 040 592 1499