Jaakko Hirvola: Vihreä siirtymä on suuri mahdollisuus teknologiateollisuudelle

23.08.2023

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämisessä. Vihreä siirtymä tarjoaa teknologiateollisuudelle monia mahdollisuuksia etenkin hiilikädenjäljen kasvattamisen kautta. Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola toivoo hartaasti, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta pidetään tiukasti kiinni.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola: Mitkä tekijät ovat ohjanneet teknologiateollisuutta kohti vihreää siirtymää ja millaisena bisnesmahdollisuutena vihreä siirtymä nähdään toimialallanne?

Teknologiateollisuutta kohti vihreää siirtymää on ohjannut teknologioihin liittyvä vientipotentiaali, jota lähdimme jahtaamaan. Vihreä siirtymä nousi myös Teknologiateollisuuden uusimman strategian keskiöön viisi vuotta sitten.

Näemme vihreän siirtymän suurena mahdollisuutena toimialallemme. Vihreän siirtymän mahdollisuudet liittyvät nimenomaan suureen kädenjälkeen eli siihen, miten teknologiateollisuus onnistuu viemään asiakkaille ja loppukäyttäjille sellaisia ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja luovat sitä kautta hyötyjä. Teknologiateollisuuden oma hiilijalanjälki on varsin pieni, mutta meidän kädenjälkipotentiaalimme on valtava.

Millaisia haasteita toimialallanne on vihreään siirtymään liittyen?

Haasteena on, että ilmasto ei tunne valtioiden rajoja. Meidän tulisi huolehtia, että kaikki teollinen tuotanto olisi samalla viivalla, ja että esimerkiksi sääntely ei suosi sellaista tuotantoa, jonka päästöt ovat suuremmat kuin suomalaisella teollisuudella.

Mitä konkreettisia toimia liittonne on tehnyt vihreän siirtymän edistämiseksi?

Olemme tehneet strategiamme pohjalta vähähiilisyystiekartan jo hyvissä ajoin. Olemme esimerkiksi kehittäneet oman ilmastolaskurin, jolla yritykset voivat laskea oman hiilijalanjälkensä sekä arvioida hiilikädenjälkensä. Lisäksi tänä kesänä meillä Teknologiateollisuudessa on työskennellyt kesäharjoittelijaporukka, joka tekee palveluna yrityksille näitä laskelmia.

Minkälaisia esimerkkejä vihreän siirtymän toteutuksista toimialaltanne löytyy?

Yritysesimerkkejä on helppo luetella teknologiateollisuudesta. Esimerkiksi SSAB:n hiilivapaa terästuotanto tulee vähentämään Suomen päästöjä 7 % ja myös teknologiateollisuuden päästöistä ainakin kaksi kolmasosaa. Toisena esimerkkinä toimii Outokumpu, joka on Euroopan suurin kierrätyslaitos. Kolmantena esimerkkinä mainitsen sähköisen liikenteen uuden globaalin toimijan Kempowerin. Lahtelainen Kempower tarjoaa latausratkaisuja sähköajoneuvoihin.

Mitä toivotte tulevalta hallitukselta liittyen vihreään siirtymään?

Toivomme, että vihreään siirtymään liittyvät hankkeet saadaan sujuvasti käyntiin. Tämä edellyttäisi sitä, että luvitus saataisiin sujuvaksi ja kuntoon. Digitaalinen yhden luukun lupaprosessiperiaate tulisi saada toimimaan ja useat valituskierrokset olisi tärkeää saada loppumaan. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus pitäisi kohdentaa vihreään siirtymään ja sitä tukeviin hankkeisiin.

Toivon hartaasti, että vuoden 2035 tavoitteesta pidetään tiukasti kiinni. Tavoite on Suomelle myös ikään kuin brändikysymys ­– meidän on tärkeätä näyttää muulle maailmalle, että pystymme nopeampaan aikatauluun kuin muualla. Tämä on haastava tavoite, mutta haasteet ovat aina mukavia.