Jäämeren radassa on potentiaalia Suomen ja Euroopan tulevaisuudelle

09.03.2018

Jäämerenratahankkeesta voi tulla strateginen investointi, joka avaisi uusia kestävän kasvun mahdollisuuksia ja kehittäisi liikenneinfrastruktuuria pitkälle tulevaisuuteen.

Suomen ja Norjan ministerit julkistivat tänään yhteisen näkemyksensä Jäämerenratahankkeen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ministerit perustavat yhteisen työryhmän, joka jatkaa tarkempia selvityksiä mm. rahoitusmalleista ja ympäristövaikutuksista. Ministerit ovat valinneet Rovaniemen ja Kirkkoniemen välisen linjauksen jatkoselvityksen kohteeksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Matkailu- Ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry sekä Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät näkevät Jäämerenradassa varteenotettavia mahdollisuuksia. Jäämerenratahanke tulee nähdä osana Euroopan TEN-T-liikenneverkon kehittymistä, ja sillä on uutta elinvoimaa tuovaa strategista merkitystä. Ratayhteys voisi hyödyttää kaivos-, metalli- ja metsäteollisuutta, logistiikka-alaa ja matkailua, testitoimintaa sekä paikallisia pk-yrityksiä, joille se avaisi uusia kasvumahdollisuuksia.

Selvitys Jäämeren radasta