Jäänmurtajakauppoja valtion sisällä

Jäänmurto on ehdoton edellytys ulkomaankauppaa käyville yrityksille. Raaka-aineiden ja tuotteiden tuonnin ja viennin tulee olla häiriötöntä ja luotettavaa ympäri vuoden. Talvella tämä varmistetaan jäänmurtajilla. Suomalainen jäänmurtajakalusto on kuitenkin vanhentumassa ja uudistuksia tarvitaan koko 2020-luvun ajan.

Hallitus ilmoitti eilen käynnistävänsä koko jäänmurtokapasiteetin uudistamisen seuraavan 15 vuoden aikana. Kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa.

Ensimmäisen uuden jäänmurtajan tilasi liikennevirasto viime vuonna valtion budjettirahoituksella ja EU-tuella. Tarkoitus oli samalla lisätä kilpailua jäänmurron operoinnissa kustannusnousun hillitsemiseksi.

Nyt hallitus on päättänyt myydä rakenteilla olevan jäänmurtajan liikennevirastosta valtionyhtiö Arctia Shipping Oy:lle.

– Elinkeinoelämälle on oleellista, ettei investointien kustannuksia sälytetä ulkomaankauppaa käyvien yritysten kontolle. Ulkomaankauppaa rasittavasta väylämaksun perimisestä tulisi luopua kokonaan, sanoo EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

– Jäänmurtajat ovat liikennejärjestelmän perusinfraa, kuten muutkin väylät ja niiden ylläpito. Valtio vastaa näin ollen jäänmurron tasosta, järjestämisestä ja rahoituksesta, jatkaa Haapasalo.

 

Kuva: Dora Cheffi-Arab