Kaikkien työelämä: Henkilöstöalan yritys Nicolle vanhemmat työntekijät ovat merkittävä voimavara

10.10.2023

”Iäkkäämpiä työntekijöitä selvästi kiinnostaa pysyä mukana työelämässä ja työyhteisössä osa-aikaisestikin, ja nuorimmilla on vahva halu päästä uran alkuun”, sanoo Tarmo Antila. ”Työntekijöidemme ikähaitari on 19-69 vuotta. Pystymme tarjoamaan it-alan työntekijöitä monenlaisiin rooleihin.”

Antila on Nice-business Consulting Oy:n (Nico) henkilöstöpalveluiden johtaja. Nico on it-alaan keskittynyt EK:n jäsenliitto Henkilöstöala HELA ry:n jäsenyritys. Henkilöstöalan yritys solmii työsopimukset ja vuokraa osaajat asiakkailleen kysynnän mukaan. Nicon työntekijöistä yli puolet (55%) on yli 50-vuotiaita ja iäkkäin täyttää kuukauden kuluttua 70.

”Vanhemmat ihmiset ovat nykyisin aiempaa terveempiä fyysisesti ja psyykkisesti ja moni haluaa olla työelämässä vaikkei ehkä koko viikkoa. Asiakkaamme ovat saaneet hyviä, tehtävään sopivia ja kokeneita osaajia. Tämä sopii nykyiseen markkinatilanteeseen hyvin”, kertoo Antila. Käy myös ilmi, että Nicossa ei ole havaittu hakuja työkyvyttömyyseläkkeelle eikä poissaoloja esimerkiksi jälkipolven sairastelun vuoksi tässä työntekijäryhmässä. Yllättäen yrityksen verkkosivuilla ahkerin kävijäryhmä ovat yli 60-vuotiaat. Tarmo Antila toteaa, että iäkkäämpien työntekijöiden tarpeet huomioidaan myös yhtiön HR-käytännöissä: ”Hyvää esimiestyötä on myös esimerkiksi tiedottaminen osittaisesta vanhuuseläkkeestä tai muista eläkejärjestelmän muutoksista.”

Kasvupaikkoja ja tukea nuorille työntekijöille

Nuorimmille työntekijöille on myös löydetty hyviä kasvupaikkoja: moni yritys ei itse ehdi tai pysty rekrytoimaan sopivaa uran alussa olevaa tekijää. ”Tyypillinen projektin pituus on kestoltaan 3–6 kuukautta, ja se auttaa pääsemään uralla alkuun. Ammattimainen henkilöstöalan yritys osaa katsoa osaamisen ja millaiseen rooliin tekijää tarvitaan eli yhdistää työn ja tekijän. It-alalla esimerkiksi työpaikan fyysinen sijainti rajoittaa hyvin harvoin työpaikan löytymistä.”

Nuorempien työntekijöiden tukeminen hyvällä lähiesimiestyöllä on tärkeää ja hyvää työelämäkäytäntöä. ”Haluamme tarjota heille yleisempääkin tietoa työelämästä kuin vain suoraan työtehtävään liittyvät asiat, toki opastetaan tavanomaiset yrityksen käytännöt, mutta myös tarkkaan seurataan ja kuunnellaan millaista tietoa tai tukea uran alussa olevat tarvitsevat. Tarvittaessa opastetaan myös työelämän yleisiä käytäntöjä esimerkiksi sairauslomista työaikaan”.

”Yhdenvertaisuus on perusperiaatteemme”

Yhdenvertaisuus on ollut yrityksen työelämäkäytännöissä läsnä alusta sakka. It-ala keskittyy osaamiseen, eikä kansallisuus, sukupuoli tai ikä ole merkittävä tekijä rekrytoinneissa.

”Olemme Fujitsun tytäryhtiö, ja emon kansainvälisen yrityskulttuurin ja arvojen kautta on alusta saakka tärkeintä olleet työntekijän taidot ja osaaminen. Monimuotoisuus on periaatteena ja työn sisältö vaikuttaa tekijän valintaan.” Esimerkiksi Nicon kevään 2023 tilaston mukaan naisia on työntekijöistä 35 prosenttia, esihenkilöistä kuitenkin 40 prosenttia. Omassa markkinoinnissa on huolehdittu monitaustaisten uratarinoiden, kuvien ja muun materiaalin esittämisestä.” Myös rekryilmoitusten kieltä on arvioitu: sekä englanniksi että suomeksi on onnistuttu käyttämään sukupuolineutraalia kieltä.

Henkilöstön tyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti, ja viimeisimmät mittaukset olivat historiamme parhaat. ”On todella kannustavaa saada tällaisia tuloksia”, sanoo Antila.

”Olen pohtinut it-alan suhtautumista ikään yleisemmin: mielestäni uusimman teknologian osaamista suositaan liikaa kokemuksen kustannuksella. On tärkeää osata erottaa metsä puilta. On iso voimavara, että on ehtinyt kokea monenlaisia tilanteita, esimerkiksi korona-aikana iäkkäämmät työntekijät sopeutuivat sujuvasti. Haastan miettimään, onko yrityksen tulevaisuuden kannalta viisasta ylikorostaa vain uusimpien asioiden osaamista. Kokeneet, iäkkäämmät työntekijät ovat rikkaus – mitä heille voisi tarjota, että jatkaisivat työelämässä pidempään?”

Nice-business Consulting Oy eli Nico on it-alaan keskittynyt henkilöstöalan yritys. Nico on erikoistunut kokeneiden it-osaajien rekrytointiin ja suorahakuun sekä it-asiantuntijoiden resursointiin. Nico on EK:n jäsenliitto Henkilöstöala HELA ry:n jäsenyritys.