Kaikkien työelämä: ”Kauneus kuuluu kaikille” – Lumene haluaa rakentaa maailmaa, jossa jokainen voi pelkäämättä korostaa omaa ainutlaatuisuuttaan

31.10.2023

Yritys kehittää kosmetiikkatuotteidensa valikoimaa entistä inklusiivisemmaksi, jotta valikoima vastaisi yhä paremmin kuluttajien tarpeita.

Lumene on sitoutunut tekemään monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisen eteen pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

”Lumenella DE&I-kulttuurin teemoja käsitellään rehellisesti: monimuotoisen ja osallistavan työpaikan rakentaminen tarkoittaa jatkuvaa oppimista ja konkreettisia tekoja”, Lumenen PR- ja viestintäpäällikkö Saara Ritvos sanoo.

Hänen mukaansa Lumenella on henkilöstöstä koostuva DE&I-toimikunta. Se edistää organisoidusti monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallistamisen kulttuurin edistämistä yrityksen ja sen henkilöstön toiminnassa. Lumenen DE&I-lähettiläiden toiminta perustuu säännölliseen vuorovaikutukseen yrityksen eri osastojen ja toimikunnan välillä.

”Toiminta tähtää konkretiaan, josta viimeisimpänä esimerkkinä yrityksen wc-tilat muutettiin sukupuolineutraaleiksi unisex-tiloiksi.”

Priden kumppani

Lumenelle on selvää, että kauneus kuuluu kaikille. Yritys on sitoutunut kehittämään kosmetiikkatuotteidensa valikoimaa entistä inklusiivisemmaksi ja vastaamaan näin aina paremmin kuluttajien tarpeita.

Lumene on myös ollut Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman, Helsinki Priden, virallinen kumppani jo kolme vuotta peräkkäin.
”Kumppanuudella Lumene haluaa tukea Helsinki Priden ympärivuotista toimintaa sekä olla mukana muuttamassa maailmaa sellaiseksi, jossa jokainen voi pelkäämättä korostaa omaa ainutlaatuisuuttaan”, Ritvos sanoo.

Työhyvinvoinnin ja -suojelun osalta Lumene tekee jatkuvaa työtä yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Aktiivinen työsuojeluryhmä käsittelee viikoittain mahdollisia työssä esiin nousevia epäkohtia. Myös muun muassa esihenkilötyön tukeminen ja esihenkilöiden kouluttaminen sekä koko henkilökunnan yhteiset tapahtumat ja infohetket liittyvät yhtenäisyyden edistämiseen.

Syksyllä 2023 Lumene on aloittanut kulttuuriauditoinnin, jonka avulla tutustutaan entistä paremmin Lumenen Groupin yhteiseen kulttuuriin. Ritvoksen mukaan tavoite on lisätä ymmärrystä nykyisestä kulttuurista ja kehittää sitä yhdessä. Lumene on parhaillaan rakentamassa digitaalista Code of Conduct -koulutusta, joka mahdollistaisi aktiivisemman tutustumisen aiheeseen. Kyseessä on eettinen ohjeisto, jonka tarkoitus on kirkastaa organisaation omat hyvän liiketavan periaatteet ja eettiset pelisäännöt

Lumene on EK:n jäsenliiton Kemianteollisuden jäsenyritys.