Kanadan markkinat avautuvat vapaakauppasopimuksen myötä

25.09.2014

EU:n ja Kanadan neuvottelut vapaakauppasopimuksesta on saatu päätökseen. Sopimus tulee kuitenkin voimaan vasta, kun EU:n parlamentti ja neuvosto ovat sen hyväksyneet. EU:n sisäinen prosessi voi kestää useita vuosia. 

Suomalaisyritysten pääsy Kanadan markkinoille helpottuu EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen ansiosta. Se helpottaa erityisesti pienempien yritysten mahdollisuutta päästä kiinni Kanadan markkinoihin, kun kaupan esteitä puretaan ja liiketoimintaympäristön ennakoitavuus paranee.

Myös suomalaisyritysten kannalta on tärkeää, että Kanadan julkisia hankintoja näin avataan, työvoiman väliaikaista liikkuvuutta helpotetaan, tulleja poistetaan ja muita kaupanesteitä puretaan. Sopimuksella helpotetaan myös investointien tekemistä ja vahvistetaan investointien suojaa mm. ISDS-riitojenratkaisumekanismin avulla.

Sopimukseen kuuluva EU:n ja Kanadan välinen sääntely-yhteistyö on merkittävä asia yritysten näkökannalta. Se helpottaa teknisten määräysten soveltamista ja vähentää niihin liittyviä kustannuksia ja muita resursseja. Tämän lisäksi tiiviimpi viranomaisyhteistyö ehkäisee uusien kaupan esteiden syntyä ja antaa mahdollisuuden kehittää yhteisiä standardeja.

Vapaakauppasopimus ei kuitenkaan tule voimaan vielä, vaan se menee ensin Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. EU:n sisäinen prosessi tulee kestämään vähintään pari vuotta. Yritysten kannalta olisi erittäin tärkeää, että tämä prosessi etenee vauhdikkaasti, jotta sopimukset tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet konkretisoituvat pikaisesti.

Potentiaalia arktisessa liiketoiminnassa, laivanrakennuksessa, kaivosalalla, cleantechissä

Suomella ja Kanadalla on paljon yhteistä. Kaupallis-taloudellisen yhteistyön tiivistämiselle löytyy useita luontevia aloja kuten arktinen liiketoiminta, jäänmurto, laivanrakennus, kaivosala ja puhdas energia. Suomella on Kanadassa hyvä maine erityisesti puhtaassa energiassa, cleantechissä ja kestävästä kehityksestä.

Suomen ja Kanadan välisiä kauppasuhteita on tarkoitus edistää myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön virallisella vierailulla Kanadaan 8.–11.10. Presidentin mukaan matkalle lähtee EK:n ja Finpron kokoama korkean tason yritysvaltuuskunta.