Kasvu hidastuu, mutta toivo elää

12.03.2012

Vuoden lopun ja vuodenvaihteen talouskehityksessä on sekä hyvää että huonoa. Valtion velkaongelmien aiheuttamiin ajoittaisiin levottomuuksiin nähden suhdanteet ovat pysyneet vakaina, vaikkakin mollikulkuisina. Kasvu jatkuu hidastumisesta huolimatta nopeana Aasiassa, Eurooppaan ennustetaan sen sijaan taantumaa. Yhdysvaltoihin ounastellaan jo nopeampaa kasvua.

–Odotukset ovat kaikkialla vähemmän pelokkaita, kun rahoitusmarkkinoiden pahimmat uhkakuvat eivät ole onneksi toteutuneet, sanoo EK:n ekonomisti Juha Vartia.

Suomessa vienti on hiipunut, eikä nostetta saatu Saksankaan kasvusta. Saksaan ennustetaan nyt taantumaa, mutta odotukset ovat toistaiseksi säilyneet sielläkin melko myönteisinä.

–Tiedot Suomen tammikuun viennistä olivat kuitenkin parhaimmat sitten syksyn, joten ennusteista ei kannata menettää toivoaan. Yksittäinenkin hyvä havainto todistaa sen, ettei lasku ainakaan ole niin jyrkkä kuin miltä se näytti aiemmin, Vartia arvioi.

Muuten tiedot kansantalouden kehityksestä viittaavat meilläkin taantumaan, vaikka vuositasolla bkt:n kasvu oli viime vuonna vielä lähes 3 %. Vuoden loppupuolella kasvu kuitenkin hiipui merkittävästi. Kotimarkkinat pitivät viime vuonna kasvua yllä, mutta kulutuksessakin vauhti näyttää hiipuneen vuoden loppua kohti.

Yritysten ja kotitalouksien odotukset eivät ole kuitenkaan synkentyneet. Kasvuprosenttien perusteella vuodesta 2012 tulee näillä näkymin heikko, mutta yleisvaikutelman perusteella näyttäisi mahdolliselta, että taantuma jäisi lyhyeksi ja vuoden sisällä voitaisiin nähdä jo elpymistäkin.

Lisätietoja:
Ekonomisti Juha Vartia
puh. 09 4202 2603
etunimi.sukunimi@ek.fi