Kilpailunrajoitukset ongelmallinen keino vauhdittaa EU-yritysten pääsyä julkisten hankintojen markkinoille

07.05.2012

Euroopan komissio on turhautunut siihen, että julkisten hankintojen markkinat avautuvat muissa maissa hitaasti kansainväliselle kilpailulle. Komissio pyrkiikin nyt parantamaan EU:n neuvotteluasemia luomalla uusia rajoituksia sellaisille kauppakumppaneille, jotka eivät tarjoa EU-yrityksille pääsyä julkisten hankintojen markkinoille.

Maaliskuun lopulla annetun esityksen mukaan EU voisi asettaa väliaikaisia rajoituksia tai hinnankorotuksia niiden maiden tuotteille ja palveluille, joissa EU-yritykset eivät pääse osallistumaan julkisiin hankintoihin.

Toiseksi komissio voisi myöntää julkiselle hankintayksikölle luvan rajoittaa EU:n ulkopuolelta tulevien tarjousten vastaanottamista, jos tuotteet tai palvelut eivät kuulu EU:n tekemien markkinoillepääsysitoumusten piiriin. Esimerkiksi Brasilian, Kiinan ja muiden BRIC-maiden kanssa EU:lla ei ole kattavia sopimuksia julkisten hankintojen markkinoillepääsystä.

Pelkona protektionismin kierre

EK:n mielestä vastavuoroisten hankintapelisääntöjen rakentaminen on tärkeä tavoite, mutta toisaalta kilpailun rajoittaminen on aina kaksiteräinen miekka. Komission esittämään keinovalikoimaan liittyy useita ongelmia, jotka voivat lopulta haitata EU-yrityksiä. Pahimmassa tapauksessa rajoitukset saattaisivat kohdistua myös hankintaketjunsa kansainvälistäneisiin eurooppalaisiin yrityksiin.

Lisäksi on pelkona, että EU:n uudet rajoitukset kiristäisivät erityisesti EU:n ja Kiinan kauppasuhteita. Komissio korostaa, että kyse on vastavuoroisuuden lisäämisestä, ei protektionismista. Silti EU:n kauppakumppaneiden vastatoimia voi pitää todennäköisinä.

Jatkokeskusteluissa onkin syytä miettiä tarkkaan, ovatko komission esittämät keinot sellaisia, joilla pystytään todella vaikuttamaan muiden maiden halukkuuteen avata julkisia hankintojaan kilpailulle.

Esitys kilpailurajoituksista menee seuraavaksi Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin käsiteltäviksi. Tavoitteena on saada asetus voimaan vuoden 2013 loppupuolella.

Komission esitys keinoista parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia kansainvälisillä hankintamarkkinoilla:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/march/tradoc_149243.pdf

Lisätietoja:
Asiantuntija Saila Saastamoinen
phone. +358 400 279 958
etunimi.sukunimi@ek.fi

Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen